Sikkerhedsretningslinjer til arbejdet med højtryks-hydraulik

Sikkerhedsretningslinjer til arbejdet med højtryks-hydraulik

Ved CEJN, har vi mere end 40 års erfaring indenfor højtryks-hydraulik og sikkerhed er en af vores topprioriteter. Derfor var det naturligt for os, vores viden taget i betragtning, at der produceres en manual for sikkerheds retningslinjer, til at skabe bevidsthed om dette magtfulde medie og hjælpe folk med at arbejde så sikkert som muligt.

Arbejde med ekstrem hydraulisk tryk er en krævende opgave. Sommetider skal arbejdet udføres i meget snævre forhold og indebære tunge maskindele, som skal være afmonteret til reparation. Andre gange kan miljøet være en udfordring, idet disse kan være afsidesliggende områder som bjergtoppe eller ud på havet hvor betingelserne er hårde, ligesom ved vindmølle installationer. 

Gennem årenes løb har dette ført til en efterspørgsel på mindre og lettere værktøjer for at forenkle opgaver. Mindre værktøjer har brug for større tryk til at generere den kræft det kræves for at udføre den tunge opgave at løsne eller stramme bolte. Ekstreme tryk kræver en høj grad af sikkerhed, eftersom en lækage eller utilsigtet frakobling kan forårsage alvorlig personskade eller skade på maskiner. Dette er især vigtigt på det tidspunkt, hvor kopier af koblinger og slanger er i omløb på markedet. 

CEJN's General Safety Guidelines Ultra High-Pressure Hydraulics

Learn how to work safely with Ultra High-Pressure Hydraulics. Download our Safety Guidelines!