Turvaohjeet korkeapainehydrauliikalle

CEJNillä on yli 40 vuoden kokemus korkeapainehydrauliikan valmistuksesta. Korkeapainehydrauliikassa turvallisuudella on hyvin keskeinen merkitys. Sen vuoksi on luonnollista, että asiantuntemustamme hyödyntäen julkaisemme turvaohjeet vahvistaaksemme yleistä tietämystä korkeapainehydrauliikasta, jotta voimme varmistaa turvallisen työskentelyn sen parissa.

Korkeapaineen kanssa työskentelyyn on suhtauduttava vakavasti. Toisinaan työskentely tapahtuu hyvin ahtaissa paikoissa ja siihen voi sisältyä raskaiden koneenosien purkamista huoltoa varten. Työskentely-ympäristö saattaa joskus aiheuttaa haasteita silloin, kun kohde on syrjäisessä paikassa, kuten vuoren huipulla tai merellä, jossa olosuhteet voivat olla hyvinkin hankalia – esimerkiksi tuulivoimalan turbiinin asennuksessa.   

Tämä on johtanut työntekoa helpottavien, pienikokoisten ja kevyiden työkalujen kysynnän kasvuun. Pienemmät työkalut tarvitsevat korkeamman paineen muodostaakseen riittävän voiman raskaissa tehtävissä, kuten pulttien irrottamisessa tai kiinnittämisessä. Äärimmäisen suuria paineita käytettäessä on turvallisuuden tason oltava korkealla. Esimerkiksi vuoto tai liittimen tahaton irtoaminen voi aiheuttaa vakavia vammoja työntekijälle tai vahingoittaa ympäröiviä laitteita. Tämä on erittäin tärkeää huomioida, koska liittimien ja letkujen kopioita on levinnyt markkinoille. 

CEJN's General Safety Guidelines Ultra High-Pressure Hydraulics

Learn how to work safely with Ultra High-Pressure Hydraulics. Download our Safety Guidelines!