Bezpečnostní směrnice pro práci s ultra vysokotlakou hydraulikou

Bezpečnostní směrnice pro práci s ultra vysokotlakou hydraulikou

Ve společnosti CEJN máme více než 40 let zkušeností v odvětví ultra vysokotlaké hydrauliky a jednou z našich hlavních priorit je bezpečnost. Proto bylo pro nás vzhledem k našim znalostem přirozené vypracovat příručku Bezpečnostní směrnice, abychom zvýšili povědomí o tomto vlivném médiu a pomohli lidem pracovat co nejbezpečněji.

Práce s extrémními hydraulickými tlaky je náročným úkolem. Práci je někdy nutné provádět ve velmi stísněných prostorech a týká se částí těžkých strojů, které je nutné pro účely opravy demontovat. Jindy může být problémem prostředí kvůli odlehlým oblastem, jako jsou vrcholy hor nebo širé moře, kde panují náročné podmínky, například při instalaci větrných turbín. 

V průběhu let to vedlo k poptávce po menších a lehčích nástrojích ke zjednodušení těchto úkolů. Menší nástroje vyžadují vyšší tlak k vytvoření dostatečného výkonu nutného k provádění těžkých prací, např. povolování nebo utahování šroubů. Extrémní tlak vyžaduje vysokou úroveň bezpečnosti, protože únik nebo náhodné rozpojení by mohlo způsobit vážné zranění osob nebo škody na strojním zařízení. To zvláště platí v době, kdy jsou v oběhu na trhu kopie spojek a hadic.

CEJN's General Safety Guidelines Ultra High-Pressure Hydraulics

Learn how to work safely with Ultra High-Pressure Hydraulics. Download our Safety Guidelines!