Säkerhetsföreskrifter för arbete med högtryckshydraulik

Säkerhetsföreskrifter för arbete med högtryckshydraulik

 

På CEJN har vi mer än 40 års erfarenhet av högtryckshydraulik i olika verksamheter och säkerhet är en av våra högsta prioriteringar. Därför var det naturligt för oss, med tanke på vår kunskap, att ta fram en handbok med riktlinjer för säkerhet. Vi vill genom handboken öka medvetenheten om detta kraftfulla media och hjälpa människor att arbeta så säkert som möjligt.

Att arbeta med högtryckshydraulik är en uppgift som måste tas på allvar. Ibland innebär det att arbetet genomförs i mycket trånga utrymmen eller att tunga maskindelar måste demonteras för reparation. Andra gånger kan miljön vara en utmaning på grund av att man arbetar på avlägsna områden som bergstoppar eller ute till havs där förhållandena är tuffa, t.ex. vid vindkrafts anläggningar.  

Under åren har detta lett till en efterfrågan på mindre och lättare verktyg för att förenkla uppgifterna. Ett mindre verktyg behöver ett högre tryck för att generera den kraft som krävs för att utföra en tung uppgift som att lossa eller dra åt bultar.
Extrema tryck kräver en hög säkerhetsnivå. En läcka eller ofrivillig isärkoppling kan orsaka allvarliga personskador eller skador på maskiner. Detta är särskilt viktigt att ta hänsyn till då kopior av kopplingar och slangar är i omlopp på marknaden

CEJN's General Safety Guidelines Ultra High-Pressure Hydraulics

Lär dig mer om att arbeta säkert med ultrahöga tryck. Ladda ned säkerhetsguiden idag!