Arbejd sikkert med højtrykshydraulik

Højt tryk kræver høj sikkerhed. Når man arbejder med højtrykshydraulik (op til 4000 bar), er det vigtigt at følge sikkerhedsanvisningerne. Hvis man ikke følger anvisningerne korrekt, kan det resultere i alvorlige skader.

Download vores Safety Guidelines, og lær mere om de farer, som er forbundet med at arbejde med højtrykshydraulik, så du kan opnå høj sikkerhed på arbejdspladsen.

  1. Test ikke for lækage med hånden
  2. Brug altid sikkerhedsbriller og -handsker
  3. Vask straks forurenet hud for at undgå hudirritation
  4. Undgå brand ved materialer og væsker, der er gennemblødt i hydraulikvæske. De skal opbevares i forseglede metalbeholdere og anbringes på rette steder.
  5. Undersøg slangesamlinger for skade og slid regelmæssig 
  6. Udskift defekte eller beskadigede slangesæt med det samme

Din sikkerhed er vores prioritet. Download Safety Guidelines i dag!