Arbejd sikkert med højtrykshydraulik

Højt tryk kræver høj sikkerhed. Når man arbejder med højtrykshydraulik (op til 4000 bar) er det vigtigt at følge nogle relevante sikkerhedsforanstaltninger. Hvis man ikke gør tingene korrekt, kan det resultere i alvorlige skader.

Download vores Sikkerhedguide, for at lære mere omkring risici, og dermed sikre, at du arbejder sikkert med højtrykshydraulik. Guiden findes bl.a. i en engelsk udgave.

  1. Test ikke for lækage med hånden
  2. Brug altid sikkerhedsbriller og handsker
  3. Vask straks forurenet hud for at undgå hudirritation
  4. Undgå brand ved materialer og væsker, der er gennemblødt i hydraulikvæske. De skal opbevares i forseglede metalbeholdere og anbringes på rette steder.
  5. Undersøg slangesamlinger for skade og slid regelmæssig 
  6. Udskift defekte eller beskadigede slangesæt med det samme

Download Sikkerhedguide!