Výrobní průmysl

Výrobní průmysl

Zvýšená produktivita se spojkami CEJN

Žhavým tématem je stále snižování výrobních nákladů a zvyšování produktivity. Hledání nových a vylepšených metod a/nebo výrobků je vždy prioritou. CEJN uznává výrobní průmysl jako místo, v němž malé investice mohou generovat vysoké úspory pouhým zvážením pneumatického, kapalinového nebo hydraulického systému. Po téměř 60 letech v odvětví rychlospojek víme, co děláme. Naše spojky jsou odrazem našich odborných znalostí v oblasti průtoku, bezpečnosti, úspory energie a eliminace odpadů.

Energetická účinnost se dostává do popředí

Energetická účinnost se dostává do popředí

Konkurence v tomto odvětví je dnes náročnější než kdy jindy. Nové předpisy v oblasti energetické účinnosti, například směrnice 2012/12/EU o energetické účinnosti, mapování energie a přísnější bezpečnostní předpisy vyžadují, aby společnosti našly nové cíle ke splnění nových podmínek. Obě společnosti...

Vícenásobné spojky CEJN pro lisování při kalení ve společnosti Gestamp HardTech

Vícenásobné spojky CEJN pro lisování při kalení ve společnosti Gestamp HardTech

Gestamp Hardtech je solidní a utilitární, avšak sofistikovaný závod, který se zabývá lisováním při kalení a nachází se ve městě Lulea v severním Švédsku. Jeho obchodní činnost zahrnuje výrobu...

Zaměstnanci Komatsu si žádají spojky CEJN eSafe

Zaměstnanci Komatsu si žádají spojky CEJN eSafe

Výrobce lesnických strojů Komatsu Forest ve švédském Umeå je velmi spokojen s rychlospojkami od CEJN. Začalo se testováním značného počtu spojek na stlačený vzduch eSafe, a to na různých stanicích...

Lokalizace úniků a optimalizace systému stlačeného vzduchu

Lokalizace úniků a optimalizace systému stlačeného vzduchu

NÁKLADY NA STLAČENÝ VZDUCH jsou vysoké a každý den rostou. Odborníci se zaměřují na vyvíjení nových forem dodávek energie, ale Reino Hedman, generální ředitel ve společnosti Midroc Electro AB...

eSafe Movie - Now with Speaker

eSafe Movie - Now with Speaker

CEJN eSafe compressed air coupling is such a unique product on the market and its benefits are worth high-lightening to make sure you have all the information needed to make the right choice...