Förhindra slangskador när du arbetar med högtryckshydraulik

Förhindra slangskador när du arbetar med högtryckshydraulik

Vi vet att definitionen av högtryckshydraulik ibland kan vara lite förvirrande beroende på vem du pratar med och i vilket sammanhang. På CEJN definierar vi ultrahögtryck när trycket är 700 bar eller mer. Med andra ord extremt tryck som kräver extrem säkerhet. 

Att arbeta med ultrahögtryckshydraulik är en allvarlig arbetsuppgift och måste hanteras med respekt. Enligt en artikel från medicinska tidskriften Hippokratia orsakas 1 av 600 handskador av högtryck. En del är mindre, vilket leder till blåmärken, medan andra tyvärr kan leda till mycket svårare skador. Många av olyckorna kunde ha undvikits med rätt kunskap, produkter och säkerhetsåtgärder.

På CEJN tror vi att man kan man upprätthålla en säker arbetsplats genom att göra medarbetarna medvetna om de potentiella riskerna som finns när man arbetar med högtrycksslangar. Trots de uppenbara farorna kan och ska slangarna vara helt säkra att använda. 

I den här artikeln kommer vi att fokusera på ultrahögtrycksslangar och hur man kan förhindra slangskador innan någon allvarlig olycka inträffar.  

Var medveten om farorna

Slanganslutningar kan av olika skäl plötsligt och oväntat brista. Hydraulolja som sprutar ut vid högt tryck och / eller i hög hastighet kan orsaka allvarliga skador på oljeinsprutning och svåra skador på maskiner samt förorena miljön. Därför har vi sammanställt en guide och en checklista om vad vi ska leta efter för att förhindra slangskador.  

 • Använd aldrig en slang med revor eller tråd som syns genom ytterhöljet.
 • Använd aldrig en slang med bubblor, blåsor eller veck.
 • Överskrid inte böjningsradien eller maximalt arbetstryck för någon slang. 
 • Vik-skydd är inte ett bärhandtag.
 • Kör inte över slangen med fordon.
 • Undvik att använda en slang med rostiga eller läckande anslutningar. 
 • Undvik att använda orent/förorenat medium eller ett medium som innehåller svavel.
 • Böj inte slangen över ställningar och dra inte tung utrustning med den.
 • Låt inte slangen bära sin egen vikt från torn eller byggnader.
 • Förvänta dig inte att vatten- eller hydraulslang håller för evigt.
 • Byt eller reparera inte en slang utan instruktioner från tillverkaren. 
 • Koppla aldrig bort en slang under tryck.
 • Reparera aldrig en slang vid hylsorna.

Om du får högtrycksvätska insprutat i kroppen, kontakta omedelbart akuten. Väl på sjukhuset, berätta för personalen att du misstänker att du har fått vätska insprutat i kroppen. Glöm inte att ta med säkerhetsdatabladet för vilken vätska det gäller eftersom den innehåller viktig information för sjukhuspersonalen. De kommer då att kunna ge dig rätt behandling.

Risker med dåligt pressade slangar

Dåligt gjorda pressningar är ett hot mot alla människor och företag som arbetar med slangsatser för högtryck. Slangpressning kräver professionell kunskap. Det är en noggrann arbetsprocess och är inte densamma som att pressa en hydraulslang för lågt eller medelhögt tryck. Fel på slangen på grund av felaktig pressning kan leda till allvarliga skador. 

På CEJN testas varje slangsats före leverans för att säkerställa säker drift och optimal prestanda. Efter leverans är det viktigt att slangsatserna testas och inspekteras regelbundet för att säkerställa att de inte är slitna eller skadade. 

Om du är osäker när du ska kontrollera dina slangsatser använd nedanstående kontrollkort som vägledning:

 

Skriven av:

John Woollett
Produktchef Högtryck


 

Lär dig mer om att arbeta säkert med ultrahöga tryck

 

Ladda ner Safety Guidelines

Relaterade berättelser

Vi presenterar T-Coax – Den problemfria momentdragaren

Vi presenterar T-Coax – Den problemfria momentdragaren

Marknaden rör sig snabbt mot ett mer bekvämt, rent och problemfritt sätt att ansluta hydrauliska momentdragare. T-Coax hydrauliska anslutningssystem är designat för en enklare, renare och mer effektiv...

CEJN förser BEMCO Hydraulics med säker och pålitlig högtrycksutrustning för hydraulik vid bärgningsoperationer

CEJN förser BEMCO Hydraulics med säker och pålitlig högtrycksutrustning för hydraulik vid bärgningsoperationer

För en effektiv bärgningsoperation av ett urspårat tåg räknas varje detalj i arbetet så att stilleståndet blir så kort som det bara är möjligt. Bemco Hydraulics är en indisk tillverkare och leverantör...

Vi introducerar slangupprullare för högtryck med svivel i rostfritt stål för problemfritt och flexibelt arbete ute på fältet

Vi introducerar slangupprullare för högtryck med svivel i rostfritt stål för problemfritt och flexibelt arbete ute på fältet

Slangvindor för högtryckshydraulik med rostfri stålsvivel är monterade och redo att användas för snabb utplacering, mobilisering och demobilisering av tryckledningar. Slangvindorna finns för...