Vanliga frågor - Thermal Control

Vanliga frågor - Thermal Control

CEJN har över 60 års erfarenhet av att utveckla och tillverka högkvalitativa snabbkopplingar. Sedan starten har vi satsat på att förbättra kvaliteten i produktionen och egenskaperna i designen. Allt från att minimera tryckfall och läckage till att ta det övergripande ansvaret för viktiga frågor som säkerhet och minskat avfall. 

Med vår samlade kunskap erbjuder vi läckagefria, energibesparande lösningar för varje unik kund och applikation vi möter inom Thermal Control. Idag är vårt fokus inom segmentet Thermal Control, datacenter, digitala sändare, förnybar energi och kraftelektronik. Men som ett tekniskt inriktat företag är vi öppna för dialog. Kontakta oss gärna här på CEJN med dina funderingar.  

 

Våra vanligaste frågor

 

Varför ska man använda snabbkopplingar i vätskekylda system?

  • Snabbkopplingar gör det mycket enklare för våra kunder att utföra provkörningar på kompletta kylsystem före leverans.
  • Installation på plats kommer att bli mycket snabbare och smidigare om systemet redan är fyllt med kylvätska. 
  • Service och underhåll på systemet blir snabbare när du använder snabbkopplingar.  
  • Prestandauppgraderingar av den elektroniska utrustningen kan utföras snabbare, eftersom "hot swap" betyder att du kan koppla bort delar av utrustningen utan avbrott på hela systemet.


Varför är ett högt flöde i kombination med lågt tryckfall viktigt?
Ur kundperspektiv är lågt tryckfall avgörande, eftersom alla komponenter i ett flytande kylsystem skapar tryckfall som ökar pumptrycket. Eftersom våra snabbkopplingar har det lägsta möjliga tryckfallet hjälper vi kunden att minimera storleken på pump- och vätskeledningarna. Detta minskar den initiala investeringskostnaden och driftskostnaden för systemet under dess livslängd. 

Till exempel. I ett datacenter är det viktigt att kontrollera temperaturen på mikrochip. Högflödes- och kopplingar med lågt tryckfall hjälper därmed till att sprida ut värmen mer effektivt och därigenom förbättra processorns hastighet och stabilitet. Resultatet är mindre energiåtgång, vilket minskar den totala kostnaden. Högt flöde och lågt tryckfall är två viktiga faktorer när det gäller systemoptimering med målet att få värmen ut ur systemet så snabbt som möjligt.


Hur är det med spill och läckage?
När du arbetar med elektronik av något slag är 100% täta produkter enda alternativet. Dropfri prestanda testas i vårt laboratorium under svåra miljöer, t.ex. lågt tryck och låga temperaturer. Vi testar produktsäkerhet och livslängd i våra uthållighetstester. Slutligen kontrolleras alla våra produkter till 100% med läckprov och funktionstester före leverans.  

 

Vilka lösningar kan CEJN erbjuda?
För det första är alla våra produkter utvecklade för att maximera flödet och minimera tryckfallet! I vårt segment, thermal control, hittar du traditionella kopplingar, snabbkopplingar och multikopplingar. Vi strömformar vår kopplingsdesign för att minimera vikten och den totala storleken på det installerade kylsystemet. Vi erbjuder ett stort urval av olika material som anodiserad aluminium, rostfritt stål, mässing eller något annat behov våra kunder vill ha, i kombination med en mängd olika tätningar för att säkerställa kompatibilitet med kylvätskan i kundens system. Vi har möjlighet att snabbt skräddarsy lösningar för att anpassa oss till våra kunders behov med vår erfarna tekniska avdelning.

 

 

Hur ser framtiden ut för snabbkopplingar inom vätskekylning?
Behovet av effektivare kylning är tydlig. Flera medier finns på marknaden som sträcker sig från mineralbaserade oljor, glykolvatten till specialkonstruerade vätskor. Fokus på kopplingsprestanda är ett logiskt steg vid bredare anpassning av vätskekylning. Optimering av kombinationen storlek, flöde och tryckfall av snabbkopplingar påverkar systemdesignen radikalt. Detta säkerställer ett kostnadseffektivt ägande.

 

 

Har du fler frågor? Skriv dom här så återkommer vi.