Autokoppling garanterar spillfri anslutning i radiosändare

Autokoppling garanterar spillfri anslutning i radiosändare

En omgjord Non-Drip serie 577 har gjorts till en tillverkare av digitala radiosändare. Konstruktionen behövde en auto-koppling med aluminiumdelar som kunde klara långvarig anslutning. Vid isärkoppling måste den vara spillfri för att skydda omgivande elektronik.  

Kylning av elektronik i digitala-TV och radio radiosändare är en känslig uppgift och som ett resultat av mer avancerade sändare är den traditionella kylmetoden med luft inte längre är effektiv. Istället är vätskekylning effektivare. Däremot kan vätskor nära elektriska komponenter resultera i allvarliga skador. På CEJN erbjuder vi  Non-Dripp vätskekopplingar för tillförlitlig värmehantering. 

CEJN altered Series 577Kontakter integrerade i kylplatta
Denna kund var i behov av en automatisk koppling för att ersätta en befintlig lösning. Kopplingen är monterad på baksidan av sändarmodulens kylplatta, med den andra änden ansluten till strömblocket. Operatören för in effektmodulen  i strömblocket där elektroniken och kopplingar ska vara anslutna i långa perioder. CEJNs ingenjörer tog Non-Drip-serien 577 och omvandlade det till en automatisk koppling. För att undvika skador på känslig elektronik, var spillfri koppling viktigt när hyllorna avlägsnas för underhåll eller utbyte ett par gånger per år.  

Särskilda aluminiumdelar
Modulens kylplatta är tillverkad av aluminium för att utesluta möjligheten att skapa korrosion orsakad av olika material och för att bättre passa den befintliga designen. Standard stålets yttre delar har ersatts med aluminium. De inre delarna är dock fortfarande rostfritt stål för att bevara den robusta konstruktionen och att hålla dom kompatibla med kylvätskor, i detta fall vatten-glykolblandning.

Minska kostnaderna
Kunden är mycket nöjd med den modifierade Non-Drip-serie 577 kopplingen. Vi har kunnat hålla kopplingen robust och minska kostnaderna genom att behålla de inre delarna i rostfritt stål. För CEJN är varje kund och tillämpning unik. Omarbetning av standardprodukter sker ofta och våra tekniker strävar efter att komma med alternativa lösningar.