Blind-mate kobling sikrer spild-fri tilslutning til TV-transmissions udstyr.

Blind-mate kobling sikrer spild-fri tilslutning til TV-transmissions udstyr.

CEJN har tilpasset Non-Drip-serie 577 til en producent af TV-transmissions udstyr, og som producerer digitale transmittere. Der var behov for en auto-kobling med aluminiumsdele, og som kunne modstå lange indkoblingstider uden fejl ved frakobling. Ved frakobling skulle auto-koblingen ligeså være spild-fri, for at beskytte omkringliggende elektronik. 

Køling af elektronikken i transmittere til digital TV og radio transmissions udstyr er en vanskelig opgave.  Med mere avancerede transmittere, er den traditionelle kølingsmetode med luft ikke længere effektiv. Det er køling med væske derimod. Dog kan brugen af væske tæt på elektriske komponenter forårsage stor skade. CEJN tilbyder derfor spild-frie lynkoblinger til effektiv varmeregulering

CEJN altered Series 577Koblinger til væskekøling
CEJN´ kunde havde behov for en auto-kobling til erstatning for den eksisterende løsning. Koblingen tilsluttes transmitteren bagest på effektmodulets køleplade, og den anden ende tilsluttes effektblokken. Operatøren skubber derefter effektmodulet in i effektblokken, hvor elektronik og koblinger sidder tilsluttet i lange perioder. CEJN ingeniørerne tog udgangspunkt i Non-Drip-serien 577 til udvikling af denne auto-kobling. For at undgå skade på følsom elektronik, var det vigtigt at garantere spild-fri frakobling i forbindelse med vedligeholdelse og udskiftning af stativer et par gange om året.  

Specielle aluminiumsdele
Effektmodulets køleplade er lavet af aluminium, hvilket udelukker korrosion forårsaget af forskellige materialer. For at tilpasse koblingen til det eksisterende manifolds design, blev de ydre dele, som normalt produceres i rustfrit stål, ligeledes erstattet af aluminium. De indre dele er dog stadig produceret i rustfrit stål, hvilket sikrer en stærk konstruktion og gode egenskaber mod kølevæsker, som i dette tilfælde en vand/glykol blanding.

Besparelser.

CEJN´ kunde er meget tilfreds med den nye Non-Drip-serie 577 blind-mate kobling. CEJN kunne levere en solid kobling og samtidig holde omkostninger nede, ved at bevare koblingens indre dele i rustfrit stål. Hos CEJN er hver kunde og applikation unik. Der ændres ofte på standard produkter, og CEJN´ dygtige ingeniører sætter en ære i at udvikle alternative og nye løsninger.