Snabbkopplingslösningar för Vätgas

Forskningen om vätgas är en av nycklarna till klimatomställningen och ligger steget före mot en miljö fri från föroreningar och en säker och prisvärd energiframtid. Med pålitliga snabbkopplingslösningar kommer komprimering, lagring och distribution att vara säker och effektiv. Precis som det ska vara.

 

Så här kommer snabbkopplingsprodukter att underlätta försörjningskedjan för vätgas:

  • Snabbkopplingar med lågt tryckfall för distribution och lagring.
  • Högtryckssnabbkopplingar för tryckprovning av system och komponenter.
  • Slangar för säker och pålitlig distribution och lagring.
  • Snabbkopplingar för kylning av elektrolysatorer och bränsleceller.
  • Ventiler, rör och kopplingar för systemdesign.
 
 
 

CEJN en del av försörjningskedjan för vätgas 

Säker, effektiv och pålitlig utrustning är en nödvändighet för en väl fungerande försörjningskedja för vätgas. Från tillverkning och komprimering till lagring och tankning. CEJN erbjuder en mängd olika snabbkopplingslösningar för att underlätta de olika stegen i försörjningskedjan. 

 
 
 

3 anledningar att välja CEJN

 

Snabbkopplingar med lågt tryckfall utformade för övergripande systemprestanda

 

Världsledande kompetens inom utrustning för högtryckshydraulik

 

Olika stål, rostfritt stål och tätningskvaliteter för att passa specifika applikationsbehov

 
 

Att bry sig om miljön

Eftersom väte är en energibärare med stor potential för ren och effektiv kraft i stationära, portabla och transportapplikationer, ligger det i linje med ett av CEJN’s kärnvärden – att ta hand om miljön. Att använda bränsleceller med vätgas kommer att öka energisäkerheten, minska oljeberoendet samt påverkan av växthusgaser och luftföroreningar.

Vad är väte?

Väte är uppkallat efter de grekiska orden hydro (vatten) och gener (bildande). Väte förekommer huvudsakligen i kombination med syre och vatten och produceras vanligtvis genom att värma naturgas med ånga för att bilda en blandning av väte och kolmonoxid (syngas), och sedan separeras för att producera väte.

Källa: Live Science 

5 fakta om väte 

  • Väte är huvudkomponenten i Jupiter 
  • Vätgas användes i den första gasballongflygningen i Paris 1783
  • NASA använder väte som raketbränsle för att skicka besättningar till rymden 
  • Väte är cirka 14 gånger lättare än luft 
  • Väte har den lägsta densiteten av alla gaser 

Källa: Live Science 

 

Rekommenderade produkter