Digitala Sändare

Digitala Sändare

Sändare kyls effektivt med vätskekylning

Kylsystemet i radiosändare är en nyckelfaktor för att bestämma effektiviteten i hela systemet. Det nödvändiga vätskeflödet beräknas utifrån antalet förstärkare och systemkonfiguration. Den nyligen utvecklade tekniken för vätskekylning  bidrar inte bara till ett effektivt kylsystem, men förlänger även sändarens livslängd och ger energibesparingar. Eftersom vattnet är nära i det elektroniska systemet, är det viktigt att säkerställa att inget läckage uppstår. Med våra Non-drip kopplingar, kan vi se till att systemen håller temperaturen och är torra.