Digitala Sändare

Digitala Sändare

Sändare kyls effektivt med vätskekylning

Kylsystemet i radiosändare är en nyckelfaktor för att bestämma effektiviteten i hela systemet. Det nödvändiga vätskeflödet beräknas utifrån antalet förstärkare och systemkonfiguration. Den nyligen utvecklade tekniken för vätskekylning  bidrar inte bara till ett effektivt kylsystem, men förlänger även sändarens livslängd och ger energibesparingar. Eftersom vattnet är nära i det elektroniska systemet, är det viktigt att säkerställa att inget läckage uppstår. Med våra Non-drip kopplingar, kan vi se till att systemen håller temperaturen och är torra.

Autokoppling garanterar spillfri anslutning i radiosändare

Autokoppling garanterar spillfri anslutning i radiosändare

En omgjord Non-Drip serie 577 har gjorts till en tillverkare av digitala radiosändare. Konstruktionen behövde en auto-koppling med aluminiumdelar som kunde klara långvarig anslutning. Vid isärkoppling...

Sändare använder vätskekylning i förstärkare

Sändare använder vätskekylning i förstärkare

Tack vare perfekt timing av vårt lokala försäljningskontor kunde CEJN erbjuda en kopplingslösning för att säkerställa en bättre vätskekylning av PCB än tidigare leverantörer. Vi började leverera Non...

Snabbkoppling säkrar kylning av sändare

Snabbkoppling säkrar kylning av sändare

Som en del av vårt dagliga liv tittar vi på TV. För att få bilden till TV-skärmen passerar informationen flera steg, sändaren är en av dessa. Sändaren skickar sedan en elektromagnetisk signal till...