Vysílací zařízení

Vysílací zařízení

Účinné kapalinové chlazení vysílačů

Chladicí systém v rozhlasových vysílačích je klíčovým faktorem při stanovení účinnosti celého systému; potřebný průtok chladicí kapaliny je vypočten na základě počtu zesilovačů a systémového uspořádání. Nedávno vyvinutá technologie kapalinového chlazení přispívá nejen k účinně chlazenému systému, ale také prodlužuje životnost vysílačů a poskytuje úsporu energie. Vzhledem k tomu, že voda je v těsné blízkosti elektronického systému, je nezbytné zajistit, aby nedocházelo k úniku. S našimi rychlospojkami bez úniků je možné zajistit, aby systémy měly regulovanou teplotu a byly suché.