Vysílací zařízení

Vysílací zařízení

Účinné kapalinové chlazení vysílačů

Chladicí systém v rozhlasových vysílačích je klíčovým faktorem při stanovení účinnosti celého systému; potřebný průtok chladicí kapaliny je vypočten na základě počtu zesilovačů a systémového uspořádání. Nedávno vyvinutá technologie kapalinového chlazení přispívá nejen k účinně chlazenému systému, ale také prodlužuje životnost vysílačů a poskytuje úsporu energie. Vzhledem k tomu, že voda je v těsné blízkosti elektronického systému, je nezbytné zajistit, aby nedocházelo k úniku. S našimi rychlospojkami bez úniků je možné zajistit, aby systémy měly regulovanou teplotu a byly suché.

Spojka se spojením naslepo zajišťuje spojení bez úniků v rozhlasových vysílačích

Spojka se spojením naslepo zajišťuje spojení bez úniků v rozhlasových vysílačích

Pro výrobce digitálních rozhlasových vysílačů byla vyrobena upravená verze bezodkapové řady 577. Dle návrhu byla požadována automatická spojka / spojka se spojením naslepo s hliníkovými částmi, která by byla schopna zvládnout dlouhodobé spojení. Po rozpojení musela být těsná, aby chránila okolní...

Vysílač pracuje s kapalinovým chlazením ve výkonovém zesilovači

Vysílač pracuje s kapalinovým chlazením ve výkonovém zesilovači

Díky dokonalému načasování naší místní prodejní kanceláří byla společnost CEJN schopna nabídnout řešení spojky pro zajištění lepšího kapalinového chlazení desky s plošnými spoji než předchozí dodavatelé. Řadu Non-Drip 567 jsme začali dodávat v roce 2012 zákazníkovi v odvětví vysílání a...

Blind-mate coupling secures cooling of transmitter

Blind-mate coupling secures cooling of transmitter

Televize je součástí našeho každodenního života. Aby byl obraz přenesen na obrazovku televizoru, informace procházejí několika stanicemi, přičemž jednou z nich je vysílač. Vysílač vysílá...