Urządzenia nadawcze

Urządzenia nadawcze

Chłodzenie cieczą skutecznie chłodzi nadajniki

System chłodzenia nadajników radiowych jest kluczowym czynnikiem w wyznaczeniu efektywności całego systemu; niezbędny przepływ czynnika chłodzącego oblicza się na podstawie liczby wzmacniaczy i konfiguracji systemu. Ostatnio opracowana technologia chłodzenia cieczą nie tylko przyczynia się do wydajniejszego systemu chłodzenia, ale także wydłuża żywotność nadajników i zapewnia oszczędności energii. Ponieważ woda znajduje się blisko systemu elektronicznego, niezbędne jest zabezpieczenie przed wystąpieniem przecieków. Przy pomocy naszych szybkozłączy bez wycieków, możemy zagwarantować systemy, które utrzymują kontrolowaną temperaturę i są suche.

Złącze pasowane na ślepo zabezpiecza bezwyciekowe połączenie w nadajnikach radiowych

Złącze pasowane na ślepo zabezpiecza bezwyciekowe połączenie w nadajnikach radiowych

Przerobiona sucho odcinająca seria 577 została wykonana dla producenta nadajników radiofonii cyfrowej. Założenia projektu obejmowały złącze automatyczne / pasowane na ślepo z częściami aluminiowymi...

Nadajnik wykorzystuje chłodzenie cieczą we wzmacniaczu mocy

Nadajnik wykorzystuje chłodzenie cieczą we wzmacniaczu mocy

Dzięki idealnej koordynacji przez nasze lokalne biura sprzedaży, firma CEJN mogła oferować rozwiązania złączy zapewniające lepsze chłodzenie cieczą płytek drukowanych niż poprzedni dostawcy. Rozpoczęliśmy dostawę bezwyciekowych złączy serii 567 w roku 2012 do klientów w sektorze radiofonii...

Złącze pasowane na ślepo (blind mate) zabezpiecza chłodzenie nadajnika

Złącze pasowane na ślepo (blind mate) zabezpiecza chłodzenie nadajnika

Oglądanie telewizji jest częścią naszego codziennego życia. Aby obraz pokazał się na ekranie telewizora, informacja przepływa przez szereg etapów, jednym z nich jest nadajnik. Nadajnik wysyła sygnał elektromagnetyczny do odbiorników telewizyjnych. Nasze bezwyc...