Blind-mate coupling secures cooling of transmitter

Blind-mate coupling secures cooling of transmitter

Televize je součástí našeho každodenního života. Aby byl obraz přenesen na obrazovku televizoru, informace procházejí několika stanicemi, přičemž jednou z nich je vysílač. Vysílač vysílá elektromagnetický signál do televizních přijímačů. Naše řada Non-Drip bezodkapových spojek hraje velmi důležitou roli u jednoho z našich zákazníků. Spojka zajišťuje chlazení zesilovače a tím zaručuje jeho funkčnost.

Používá-li se k chlazení zesilovače voda, protéká kolem jemné elektroniky, a proto je jedním z hlavních požadavků zákazníků funkce bez úniků. Nikdo si nepřeje pocítit důsledky netěsného spojení. Jeden z našich zákazníků vyvíjí a vyrábí vysílače určené k vysílání analogového nebo digitálního rozhlasového a televizního signálu. Dodáváme mu bezodkapové spojky z nerez oceli řady 577. 

Spojka vytváří spojení s modulem zesilovače 
Jako součást elektrických systémů je každá skříň vysílače tvořena několika moduly: budiči, výkonovými zesilovači a řídicími jednotkami. Zesilovač se zahřívá na opravdu vysoké teploty a je nutné jej chladit. V tu chvíli vstupuje do hry naše bezodkapová spojka Non-Drip 577: instaluje se na zadní straně výkonového zesilovače. Když se moduly vloží do skříně, spojka se napojí na vsuvku instalovanou na zadní straně.

CEJN Non-Drip Series 577 Liquid coolingFunkce spojení naslepo
Funkce spojení naslepo zaručuje bezpečné spojení a rozpojení bez úniků. Během provozu je kapalinový chladicí systém řízen z řídicí jednotky. Každý modul je tvořen dvěma komponenty rychlospojky – jednou vstupní na studenou vodu a jednou výstupní k rozptýlení teplé vody po průchodu systémem.Systém pracuje při tlaku asi 5 barů a má s uzavíracím zařízením na obou koncích průtok Kv 2,11 (Cv 2,44). 

Ochrana citlivé elektroniky
Zákazník je s výkonem nové generace vysoce účinných, kapalinou chlazených vysílačů velmi spokojen.Přestože jsou naše spojky jen malou částí systému, hrají zásadní roli. Řada Non-Drip zvládá dlouhodobé spojení a svou těsností při rozpojení prokázala ochranu citlivé elektroniky ve výkonových zesilovačích.