Blind-mate lynkoblingen sikrer afkøling af transmitter

Blind-mate lynkoblingen sikrer afkøling af transmitter

Vi ser alleTV, det er en del af vores dagligdag. For at få billedet frem på TV-skærmen, passerer informationen gennem flere trin, transmitteren er et af disse trin. Transmitteren sender derefter et elektromagnetisk signal til fjernsynsmodtageren. Vores Non-Drip-serie spiller i denne forbindelse en meget vigtig rolle for en af vore kunder. Vores lynkobling sikrer afkøling af forstærkeren, hvilket garanterer, at den fungerer optimalt.

Da der anvendes vand til at afkøle forstærkerens følsom elektronik, står en lækagefri løsning øverst på kundens ønskeliste. Ingen ønsker skader forårsaget af en utæt forbindelse. En af vore kunder udvikler og fremstiller transmittere, som afsender analoge eller digitale radio- og TV-signaler. Vi leverer Non-Drip-serie 577 i rustfri stål til dette formål.

Kobling tilsluttes via forstærkermodulet
Som en del af det elektriske system, består hver transmitter blok af forskellige moduler: excitere, effektforstærkere og kontrolenheder. Forstærkeren når op på meget høje temperaturer og skal afkøles. Her kommer vores Non-Drip 577 kobling ind i billedet: Den installeres bagest på effektforstærkeren. Når modulerne placeres i blokken, etablerer koblingen forbindelse til niplen, som er installeret på bagsiden.

CEJN Non-Drip Series 577 Liquid coolingLynkoblingens funktion
Blind-mate lynkoblingen garanterer sikker og drypfri til- og frakobling. Under drift styres væskekølingssystemet fra kontrolenheden. Hver modul er tilsluttet to lynkoblinger, et indløb til koldt vand og et udløb til afledning af varmt vand, efter det passerer gennem systemet. Systemet arbejder ved et tryk på ca. 5 bar og har et dobbelt afspærring flow på Kv 2,11 (Cv 2,44). 

Undgå skade på følsom elektronik
Kunden er yderst tilfreds med deres nye generation af væskekølede højeffektive transmittere. Selvom vores lynkoblinger kun er en lille del af systemet, spiller de en vigtig rolle. Non-Drip-serien garanterer langvarig tilslutning og spild-fri ydeevne ved frakobling, hvilket har bevist at beskytte den følsom elektronik i forstærkere mod skade.