CEJN tworzy markę bezpieczeństwa w Busan

Busan Korea. Next, John Woollett, Product Manager Ultra high-pressure hose assemblies CEJN AB. Roy Eriksson, Division Manager CEJN AB. Kim Jin-Baek, Managing Director CEJN Korea

Busan Korea. Next, John Woollett, Product Manager Ultra high-pressure hose assemblies CEJN AB. Roy Eriksson, Division Manager CEJN AB. Kim Jin-Baek, Managing Director CEJN Korea

CEJN AB i CEJN Korea współpracują w 2016, kierując się do klientów strategicznych i partnerów w celu wzmocnienia pozycji CEJN jako firmy koncentrującej się na bezpieczeństwie w regionie Busan. Chociaż większość spotykanych osób potwierdza spowolnienie w segmencie morskim, istnieje ogromne zainteresowanie zagadnieniami bezpieczeństwa. Wrażenie jest takie, że to jest czas na udoskonalenia i rozwój nowej współpracy. Wzięcie oddechu i sprężenie się na przyszłość.

Klimat biznesowy w Korei Południowej. Krajobraz przemysłowy Busan wypełniony jest kompleksami przemysłu ciężkiego pośród pięknych gór porośniętych lasami liściastymi. Wiele budynków jest całkowicie nowych, a inne podlegają odnowieniu. Ulice pulsują energią, widać kolumny ciężarówek na drodze do nowego portu w Busan, Busan New Port. Gdy pracownicy CEJN podróżują po całym terenie, słyszą od prawie każdego o trudnych czasach, ale pomimo tych wszystkich prądów można wyczuć pozytywny strumień bulgoczący pod powierzchnią. Koreańczycy potrafią wyjść cało z każdej opresji i w ich oczach widać wyraz determinacji. Poszukują nowych sposobów działania i przejawia się to w formie kreatywności, różnych postaciach współpracy i przedsiębiorczości.

CEJN podnosi świadomość bezpieczeństwa Korea, a szczególnie region Busan, jest regionem o strategicznym znaczeniu dla CEJN ze względu na mnogość branż stworzonych wokół rynku morskiego i offshore. Z tego powodu CEJN kładzie duży nacisk na wzrost świadomości bezpieczeństwa, gdyż stosowanie szybkozłączy hydraulicznych ultrawysokiego ciśnienia i zespołów węży jest powszechne. Jednym z elementów tej zwiększonej świadomości bezpieczeństwa jest głębsza współpraca ze strategicznymi partnerami w tym obszarze. Innym elementem jest oferta szkoleń w zakresie bezpieczeństwa, skierowanych do użytkowników końcowych, którzy często narażeni są na niebezpieczeństwo, nie wiedząc o tym.

Kim Jin-Beak, Managing director CEJN Korea shows the new training center in Busan.Kim Jin-Beak, dyrektor zarządzający CEJN Korea pokazuje nowe centrum szkoleniowe w Busan.

Nowe szkolenie CEJN w zakresie bezpieczeństwa w Korei. W styczniu 2013 CEJN uruchomił nowe centrum wysokiego ciśnienia w Busan, aby zapewnić lepsze i bliższe wsparcie dla klientów przemysłu morskiego i budowy statków. „Celem jest również rozwój sieci handlowych w regionie i stworzenie drogi do lepszego zrozumienia bezpieczeństwa wśród ludzi pracujących przy produktach hydraulicznych ultrawysokiego ciśnienia. „Ponieważ CEJN jest producentem oryginalnych autentycznych złączy wysokiego ciśnienia, naszym obowiązkiem jest ochrona naszych klientów i użytkowników końcowych przed potencjalnymi zagrożeniami; niezrozumieniem różnicy między produktami oryginalnymi i imitacjami, łączeniem produktów oryginalnych z imitacjami itp.” - mówi Kim Jin-Beak, dyrektor zarządzający CEJN Korea.

Kilka lat temu wprowadzono na rynek imitacje i doprowadziło to do zwiększonego ryzyka dla użytkowników hydrauliki ultrawysokiego ciśnienia. Dlatego CEJN ciągle wysyła zawiadomienia ostrzegające producentów silników morskich, przedsiębiorstwa budowy statków oraz ich partnerów i dostawców. Firma CEJN zorganizowała dotychczas ponad 10 kursów szkoleniowych i Kim jest przekonany, że pomoże to zwiększyć świadomość w przemyśle: „Naszym celem jest, aby ludzie zaczęli myśleć pod kątem bezpieczeństwa i skojarzyli z tym markę CEJN”.