Opbouwen van CEJN als veiligheidsgericht merk in de regio Busan

Busan Korea. Busan Korea. Rechterfoto: John Woollett, Product Manager ultrahogedruk slangensets CEJN AB, Roy Eriksson, Divisiemanager CEJN AB, Kim Jin-Baek, Managing Director CEJN Korea.

Busan Korea. Busan Korea. Rechterfoto: John Woollett, Product Manager ultrahogedruk slangensets CEJN AB, Roy Eriksson, Divisiemanager CEJN AB, Kim Jin-Baek, Managing Director CEJN Korea.

De samenwerking tussen CEJN AB en CEJN Korea in 2016 is gericht op strategische klanten en partners met als doel, het versterken van de positie van CEJN als veiligheidsgericht merk in de regio Busan. Hoewel de meeste mensen die we ontmoeten erkennen dat het marine marktsegment terugloopt, bestaat er grote belangstelling voor veiligheidskwesties. Onze indruk is dat dit het juiste moment is voor verbeteringen en om nieuwe samenwerking tot bloei te brengen. Een adempauze en opladen in voorbereiding op de toekomst.

Het zakelijke klimaat in Zuid-Korea. Het industriële landschap van Busan worden gekenmerkt door zware industriële complexen die gelegen zijn tussen dichtbegroeide bergen. Veel van de gebouwen zijn splinternieuw, andere worden op het moment gerenoveerd. De straten bruisen van de energie, we zien rijen vrachtwagens op weg naar Busan New Port, de nieuwe haven in Busan. Wanneer CEJN de regio rondreist horen we van vrijwel iedereen berichten over zware tijden maar ondanks alles kun je onder het oppervlak nog steeds de positieve stemming voelen. De Koreaanse bevolking bestaat uit overlevers die gewend zijn aan moeilijke periodes en de besluitvaardigheid is op de gezichten af te lezen. Ze zijn op zoek naar nieuwe manieren om dingen te doen en dit komt tot uiting in een vorm van creativiteit, verschillende vormen van samenwerking en ondernemerschap.

CEJN verbetert het veiligheidsbewustzijn. Korea, en vooral het gebied rondom Busan, is een strategisch belangrijke regio voor CEJN door de veelzijdigheid van de industrie die rond de offshore- en scheepvaartmarkt is ontstaan. Dit is de reden dat CEJN veel aandacht besteed aan het verbeteren van veiligheidsbewustzijn omdat het gebruik van de ultrahogedruk quick-connect snelkoppelingen en slangensets gebruikelijk is. Een element van dit verbeterde veiligheidsbewustzijn is de hechtere samenwerking met strategische partners in de regio. Een ander element is ons aanbod aan veiligheidstrainingen gericht op eindgebruikers die vaak onbewust aan gevaren zijn blootgesteld.

Kim Jin-Beak, Managing director CEJN Korea shows the new training center in Busan.
Kim Jin-Beak, Managing Director CEJN Korea toont het nieuwe trainingscentrum Busan.

CEJN raising safety awareness. Korea, and more precisely the Busan area, is a strategically important region for CEJN due to the multitude of industries built up around the shipping and offshore market. This is why CEJN is putting a lot of effort into raising awareness of safety, as the use of Ultra high-pressure hydraulic quick connect couplings and hose assemblies is common. One element of this increased safety awareness involves more in-depth cooperation with strategic partners in the area. Another is to offer safety training targeting end-users, who are often exposed to dangers without knowing it.

Nieuwe CEJN veiligheidstraining in Korea. In januari 2013 onthulde CEJN een nieuw hogedrukcentrum in Busan voor betere en nauwere ondersteuning van de klanten in de marinesector en de scheepsbouwindustrie. Het doel is het ontwikkelen van zakelijke netwerken in de regio en de weg vrijmaken voor een betere aandacht bij de personen die met ultrahogedruk hydraulische producten werken. "Aangezien CEJN de fabrikant is van originele hogedrukkoppelingen, beschouwen we het als onze verantwoordelijkheid, onze klanten en de eindgebruikers te beschermen tegen potentiële gevaren, misverstanden over originele producten en kopieën, het door elkaar gebruiken van originele en gekopieerde producten etc." aldus Kim Jin-Beak, Managing Director van CEJN Korea.

Enkele jaren geleden zijn er kopieën op de markt verschenen hetgeen heeft geleid tot een hoger risico voor de gebruikers van hydraulische ultrahogedruk producten. CEJN wil daarom doorgaan met het waarschuwen van fabrikanten van scheepsmotoren, scheepsbouwers en hun partners en leveranciers. CEJN heeft tot nu toe ruim 10 trainingen uitgevoerd en Kim is ervan overtuigd dat dit een bijdrage zal leveren aan een beter bewustzijn in deze industrie: "Ons doel is om de mensen veilig te laten denken en het merk CEJN hiermee te associëren.