CEJN buduje v Pusanu značku zaměřenou na bezpečnost

Pusan (Korea). Zleva: John Woollett, produktový manažer v divizi ultra vysokotlakých hadicových sestav CEJN AB. Roy Eriksson, manažer divize CEJN AB. Kim Jin-Baek, výkonný ředitel CEJN Korea.

Pusan (Korea). Zleva: John Woollett, produktový manažer v divizi ultra vysokotlakých hadicových sestav CEJN AB. Roy Eriksson, manažer divize CEJN AB. Kim Jin-Baek, výkonný ředitel CEJN Korea.

Společnosti CEJN AB a CEJN Korea se v rámci své spolupráce v roce 2016 zaměřily na strategické zákazníky a partnery, aby v oblasti Pusanu posílily pozici CEJN jako společnosti zaměřené na bezpečnost. Přestože většina lidí, s nimiž se setkáváme, potvrzuje zpomalení růstu v námořním segmentu, problematika bezpečnosti vzbuzuje velký zájem. Vzniká dojem, že nastal ten správný čas pro zlepšení a vzkvétání nové spolupráce. Čas, abychom se nadechli a dobili síly v rámci přípravy na budoucnost.

Obchodní klima v Jižní Koreji. Průmyslové komplexy z odvětví těžkého průmyslu uprostřed krásných zelených hor – tak vypadá průmyslová krajina Pusanu. Mnohé z těchto budov jsou úplně nové a jiné procházejí rekonstrukcí. Na silnicích je živo, protože do pusanského přístavu Busan New Port míří kolony nákladních automobilů. Na cestě po celém území slyší zástupci CEJN téměř od všech slova o těžkých časech, ale navzdory všem těmto tendencím lze pocítit, jak pod povrchem bublá pozitivní příval energie. Korejci jsou nezdolní a zvyklí překonávat překážky a v jejich očích je vidět odhodlání. Hledají nové způsoby práce a to se projevuje tvořivostí, různými formami spolupráce a podnikání.

CEJN zvyšuje povědomí o bezpečnosti. Korea, a přesněji oblast Pusanu, je pro CEJN vzhledem k celé řadě průmyslových odvětví etablovaných na lodním a offshore trhu strategicky důležitým regionem. Společnost CEJN z toho důvodu vynakládá značné úsilí na zvyšování povědomí o bezpečnosti, protože používání ultra vysokotlakých hydraulických rychlospojek a hadicových sestav je běžné. Jeden z prvků tohoto zvýšeného povědomí o bezpečnosti zahrnuje hlubokou spolupráci se strategickými partnery v této oblasti. Dalším je nabídka bezpečnostního školení zaměřeného na koncové uživatele, kteří jsou často nevědomky vystaveni nebezpečím.

Kim Jin-Beak, Managing director CEJN Korea shows the new training center in Busan.Kim Jin-Beak, výkonný ředitel CEJN Korea, ukazuje nové školicí středisko v Pusanu.

Nové bezpečnostní školení CEJN v Koreji. Společnost CEJN představila v lednu 2013 v Pusanu nové středisko pro vysokotlaké aplikace, aby poskytovala lepší a užší podporu pro zákazníky v námořním a loďařském průmyslu. Cílem je také rozvíjet v této oblasti obchodní sítě a připravit půdu pro lepší smýšlení o bezpečnosti mezi lidmi, kteří pracují s výrobky z oblasti ultra vysokotlaké hydrauliky. „Jelikož CEJN je originálním a nefalšovaným výrobcem vysokotlakých spojek, považujeme za svou odpovědnost chránit své zákazníky a koncové uživatele před možným nebezpečím a nedorozuměním, pokud jde například o originální výrobky a napodobeniny a jejich kombinování,“ říká Kim Jin-Beak, výkonný ředitel CEJN Korea.

Před několika lety byly na trh uvedeny napodobeniny, které s sebou přinesly zvýšené riziko pro uživatele ultra vysokotlaké hydrauliky. CEJN proto bude i nadále vysílat varovné zprávy výrobcům lodních motorů, loďařským společnostem a jejich partnerům a dodavatelům. CEJN dosud provozuje více než 10 školicích kurzů a Kim si je jistý, že to přispěje ke zvýšení povědomí v tomto odvětví: „Naším cílem je, aby lidé začali přemýšlet o bezpečnosti a spojovali si s tím značku CEJN“.