Dell 'Triton' teknologi anvender CEJN drypfrie koblinger til at køle servere

Dell 'Triton' teknologi anvender CEJN drypfrie koblinger til at køle servere

Maksimal belastning på datacentre sætter skub i udviklin-gen af hurtige processer med forbedret ydeevne. Dell, der er kendt for at være en af verdens førende computer tek-nologiske virksomheder, afslørede for nyligt 'Triton' - et udviklingsprojekt, der involverer væskekøling. Løsningen benytter CEJN´ drypfri serie. Den nye og mere effektive kølings teknologi giver højtydende komponenter mulighe-den at køre hurtigere og mere effektivt

For at imødekomme forbrugernes efterspørgsel under ud-viklingen af "Triton" løsning til datacentre, søgte Dell en hurtig drypfri koblings modul til at håndtere den vanskelige opgave at nedkøle hver server slæde effektivt ved hjælp af vand. Dell endte med flere lovende forslag på bordet, men foretrak udseende og ydeevnen af CEJN koblingen.

”Blind-mate” koblingen på filtreringsslæden  
'Triton' omfatter to forskellige størrelser af CEJN lynkoblin-ger. Den første, der er placeret på siden af filtreringsslæden, er en specielt fremstillet drypfri serie 767 blind-mate drypfri kobling. Slæden, som er lodret monte-ret, føres i position og den lukkede kobling aktiveres. Det er derefter låst af en håndtags låsesystem. Dette giver en 100% drypfri løsning til at beskytte følsomt elektronik. Ved at køle hver server slæde, bruger 'Triton' 97 procent mindre køleeffektivitet end almindelige luftkølede datacentre.*


Høj-flowkobling leverer vand til server
Den anden type af kobling, bruges til at levere vand til filtre-ringsenheden og derefter distribueres vandet til hver af IT-server chassis inden for resten af systemet. For at køle ser-veren så effektivt som muligt, foreslog vi igen vores høje tilstrømnings 767 messing kobling fra vores Non-Drip-Serie. Denne kobling har et tilstrømning kapacitet på Kv. 13,30 med dobbelt afspærring. Dette opfyldte de strenge krav fra Dells udviklingsteam. 767 koblingen er selvfølgelig også læ-kagefri under til- og frakobling.

Hurtig tilbagemelding betaler sig
Det gode samarbejde og kommunikation mellem Dell og CEJN gør det muligt for os at reagere hurtigt på kundens kommentarer og samtidig levere prototyper af høj kvalitet, der lever op til vores løfter: at være den bedste løsning - en vigtig katalysator, der i sidste ende sikrede handlen.   

*Baseret på Dell intern analyse i maj 2016, hvor den gen-nemsnitlige datacenter PUE er 1,7.

Lynkoblinger:
En vigtig komponent i væskekølingsløsninger

 

Hent white paper

Relaterede historier

CEJN former i samarbejde med Open Compute Project (OCP) fremtiden for væskekøling i datacentre

CEJN former i samarbejde med Open Compute Project (OCP) fremtiden for væskekøling i datacentre

Datacenterindustrien gennemgår enorme teknologiske forandringer i et hurtigt tempo. I takt med at nye avancerede teknologier vinder indpas, øges behovet for pålidelige og effektive kølesystemer i datacentre. For at imødekomme de stigende krav til datacenterkøling bidrager CEJN aktivt til Open...

Universal Quick Disconnects (UQD) – åben standard lynkoblinger fås nu i to størrelser

Universal Quick Disconnects (UQD) – åben standard lynkoblinger fås nu i to størrelser

CEJN tilbyder nu to størrelser af den universelle UQD lynkobling. Det er en pålidelig og letanvendelig lynkobling til væskekøling i datacentre udviklet som en åben standard af OCP (Open Compute...

Højtydende elektriske køretøjer kræver kvalitetsudstyr til temperaturstyring af batterier

Højtydende elektriske køretøjer kræver kvalitetsudstyr til temperaturstyring af batterier

Inden for bilindustrien er overgangen fra køretøjer, der anvender fossile brændstoffer, til elektriske køretøjer i fuld gang. Og det angår ikke kun lette køretøjer. Teknologien bliver også mere og...