Thermal control kopplingar

Hög flödeskapacitet och lågt tryckfall är viktiga egenskaper i vårt sortiment med värmereglerande snabbkopplingar och vätskekylning av elektronik. De ventilförsedda, flat-face kopplingarna ger en spillfri anslutning och frånkoppling (även känd som dry-break eller clean-break). Blindmate-kopplingarna (auto-kopplingar) är lämpliga för rackmonterade kylplattor och plug-in moduler. Våra thermal control kopplingar har avgörande funktioner för att klara de flesta enfasiga, tvåfasiga eller nedsänkta kyllösningarna i många applikationer såsom datacenter, AI och högpresterande superdatorer, EV-snabbladdning, effektomvandlare med mera.