Luftbehandling (FRL)

I tryckluftssystem, där det finns många utlopp och ett omfattande rörsystem, är det särskilt viktigt med luftbehandlingssystem. Det ger ökad effekt, kvalité på tryckluften och förlänger livslängden på dina tryckluftsverktyg och annan tryckluftsutrustning. Luftbehandlingssortimentet består av säkerhetsavstängningsventiler, fördelningsblock, filter, regulatorer, smörjare och kombinerade enheter med filter/regulator.