Andningskopplingar

CEJN’s kopplingar för andningsluft har integrerade säkerhetsfunktioner för att skydda mot oavsiktlig frånkoppling och kräver väldigt låg inkopplingskraft för att ansluta. Kopplingarna används vanligtvis för fristående andningsapparater (SCBA) och andningsapparater för tryckluft. När det gäller andningsluft är säkerhet och tillförlitlighet av största vikt. CEJNs produkter är designade och tillverkade med höga krav vilket har resulterat i många år av problemfri användning. Här presenteras CEJNs kopplingar specifikt för applikationer med andningsluft.