Snabbkopplingslösningar för livsmedelsindustrin

Arbete inom livsmedelsindustrin kräver utrustning av hög standard. CEJN erbjuder ett brett utbud av lösningar för att effektivisera det dagliga arbetet och upprätthålla en hög nivå av livsmedelssäkerhet i produktionsprocessen. Våra droppfria snabbkopplingar ser till att inget spill sker, slangvindorna i rostfritt stål håller miljön ren och sanerad och vårt stora sortiment av tryckluftsutrustning gör det dagliga arbetet mer effektivt.

 

Så här kan CEJN's snabbkopplingslösningar underlätta processindustrin för livsmedels- och dryckesproduktion:

 • Robusta slangupprullare och tillbehör för effektiv avspolning..
 • Högkvalitativ tryckluftsutrustning med högt flöde och lågt tryckfall för applikationer för renblåsning. 
 • Spillfria snabbkopplingar för att säkerställa inget spill i produktionsprocessen.
 

Högpresterande utrustning för spolnings- och renblåsningstillämpningar 

Livsmedelsindustrin är enorm. Vi vet att alla tillämpningar inom branschen inte har samma behov. Ändå har de en viktig sak gemensamt: upprätthålla en ren och sanerad miljö för högsta möjliga livsmedelssäkerhet. 

På CEJN erbjuder vi lösningar för flera olika tillämpningar inom livsmedelsindustrin: 

 • Livsmedelsindustri
 • Storkök
 • Bagerier
 • Kafferosteri 
 • Bryggeri 

 

 • Fiskbearbetningsindustrier
 • Slakterier
 • Mejeriprodukter 
 • Chokladproduktion

Spola rent med slangvinda 

Slangvindor håller produktionsmiljön för livsmedel ren och sanerad. I stället för att bara använda slangar möjliggör slangvindor en högre sanitetsnivå eftersom slangarna rullas tillbaka in i sina lådor efter användning och därmed minimerar risken för att spolpistolen vidrör golvet. Att inte ha slangar liggande över golvet ökar också säkerheten på arbetsplatsen eftersom snubbelrisk förhindras. 

CEJN slangvindor finns i flera varianter, storlekar och medier och kan placeras på väggar eller i tak. För de tuffaste miljöerna inom livsmedelsindustrin är våra slangvindor i rostfritt stål det perfekta valet, tillgängliga med livsmedelsgodkänd PVC-slang eller gummislang.

 

3 viktiga anledningar till att installera slangvindor >

Livsmedelsgodkänd utrustning

Livsmedelsmiljöer har höga krav på den utrustning som används för att upprätthålla renlighet och sanitet. För att högsta nivå av livsmedelssäkerhet ska uppstå måste utrustning och tillbehör väljas noggrant och anpassas efter branschföreskrifter. CEJN erbjuder ett högkvalitativt sortiment av produkter som är specialtillverkade för att passa branschen, såsom EU- och FDA-godkända slangar, höljen i rostfritt stål och spolpistoler. 

 

 
 
 
 

Tryckluftsutrustning för renblåsning

Att arbeta med tryckluft är en del av de dagliga arbetsrutinerna inom livsmedelsindustrin. Kraven på den utrustning som används bör därför vara höga. CEJN erbjuder ett brett sortiment av tryckluftsutrustning för renblåsning som är SUVA- eller OSHA-godkänd för att underlätta och öka säkerheten på arbetsplatsen och prestandan för maskiner, tankar och transportband, produktions- och förpackningsmaskiner.

208 Detect – den första metall- och röntgendetekterbara blåspistolen i plast på marknaden

Livsmedelsindustrins primära fokus ligger fortfarande på att upprätthålla de strängaste standarderna för livsmedelssäkerhet. För att förbättra säkerheten i produktionsprocessen presenterar CEJN 208 Detect blåspistol, den första metall- och röntgendetekterbara blåspistolen i plast som lanseras på den globala marknaden. Denna banbrytande innovation minskar risken för oavsiktlig kontaminering, produktavvisningar, dyra återkallelser och avfall.

 

Optimera ditt tryckluftssystem och spara pengar

Läckage i tryckluftssystemet kanske inte är direkt märkbart, men det är kostsamt. En bra idé är att se över tryckluftssystemet för att hitta potentiella läckor i matarledningskomponenterna och byta ut dem mot högkvalitativa snabbkopplingar och slangar.

CEJN eSafe-snabbkopplingar och -slangar genererar mer kraft för dina verktyg samt tyst anslutning och frånkoppling utan rekyl. Den inbyggda, ventilerade säkerhetsfunktionen ser till att kopplingsventilerna öppnas före frånkoppling, vilket eliminerar risken för operatörsskada orsakad av rekyl. 

Återanvändningsbara kopplingar med CEJN Stream-Line

CEJN Stream-Line är en förlängd version av eSafe-snabbkopplingar som innehåller återanvändbara nipplar och kopplingar. Med Stream-Line-kopplingar kan din slang bli som ny på ett par sekunder och hålla slangen ren i produktionsmiljön. Med en enkel manöver och med få verktyg som behövs kan kopplingarna tas bort från den befintliga slangen och fästas på en ny. Så enkelt är det.  

 
 
 
 

Se till att inget spill sker i produktionsprocessen med spillfria snabbkopplingar

Det är vanligt att många olika vätskor som vatten, desinfektion och skum, för att nämna några, används inom livsmedelsproduktionsområdet. Om vätskeledningarna inte kontrolleras och underhålls noggrant kan produkten påverkas. För att undvika spill i produktionen vid frånkoppling av vätskeledningarna rekommenderar vi spillfria snabbkopplingar. CEJN ultraFLOW snabbkopplingar och nipplar är 100 % funktions- och läckagetestade för att säkerställa tillförlitlig bortkoppling av vätskor. Snabbkopplingen finns i tre konfigurationer: dubbel avstängning, enkel avstängning och genomgående.

Undvik korskopplingar med färgkodning

Med en färgring i en specifik färg på matchande kopplingar och nipplar är det mindre risk för korskoppling som kan leda till blandning av media eller felaktig flödesriktning. Det finns även nyckelkodning som gör det fysiskt omöjligt att ansluta en koppling till annan än den avsedda nippeln.