Applikationer

Data Centre

Data Centre

Internet Al vores online aktivitet, inkluderet e-mail, sociale medier og virksomheders aktivitet, bliver sendt til data centre, som er den hurtigst voksende sektor inden for energiforbrug – en sektor...

Digitale Transmittere

Digitale Transmittere

Væskekøling køler effektivt sendere Kølesystemet i radio – og tv-sendere er en vigtig faktor for effektiviteten af hele det digitale transmission system. Den nødvendige flow af kølemiddel er beregnet...

Elektrisk energi

Elektrisk energi

Flere applikationer tilpasser sig til elektrisk energi For at levere strøm til personligt elektronisk udstyr, industrielle applikationer, telekommunikation og transport, bliver der brugt elektroniske...

Fremstillingsindustri

Fremstillingsindustri

Udvidet produktivitet med CEJN tilslutninger Det er altid et aktuelt spørgsmål hvordan man reducerer omkostninger og øger produktiviteten. Søgningen efter nye og forbedrede metoder og/eller produkter...

Marine

Marine

CEJN tilbyder pålidelige produkter til marine applikationer Når ekstreme tryk kombineres med ekstreme applikationer, som til ultra høj-tryk boltespænding på skibsmotorer, må sikkerheden have første...

Landbrug

Landbrug

CEJN oplever stigende efterspørgsel på spild-fri produkter Landbrugserhvervet er hvad enten der dyrkes afgrøder eller holdes dyr, udsat for mange udfordrende opgaver. Arbejdsmiljøet er vanskeligt og...

Minedrift, Olie og Gas

Minedrift, Olie og Gas

Robuste produkter til gas, olie & minedrifts At udvinde materialer fra miner og bore efter olie og gas giver store udfordringer. Udstyret i disse områder er udsat for de hårdeste, mest ekstreme og...

Entreprenørmaskiner

Entreprenørmaskiner

Hvorfor risikere dyrt oliespild når vi har spild-frie hydraulik koblinger til anlægsmaskiner? Anlægs maskiner og mobil hydraulik er konstant udsat for ekstreme arbejdsbyrder – det er deres...

Brand & Redning

Brand & Redning

Pålidelige tilslutninger til kritiske redningsopgaver Når man er del af en redningsaktion, enten det er et biluheld eller en storbrand må man lægge sin tro og folks liv i det redningsudstyr der er til...

Vind Energi

Vind Energi

Ultra højtryk anvendes ved montage af vindmøller Montage af vindmøller kræver anvendelse af Ultra-højtryk til præcis boltespænding. Vindmøller bliver ofte opstillet i øde områder: på bjergtoppe, på...

Andre segmenter

Andre segmenter

Levnedsmidler, luftfart, medicin eller transport, CEJN er hvor du er CEJN er mere eller mindre repræsenteret i alle industrier. Fra levering af tilstrækkelig vandcirkulation til dialyse apparater til...