Spojky z oceli

Pracovní tlak  Média  DN Řada
10 bar Stlačený vzduch 10 mm Řada 421
12 bar Stlačený vzduch 5.3 mm (7/32") Řada 310 standard & eSafe
12 bar  Stlačený vzduch 6.5 mm (1/4") Řada 300 standard & eSafe
16 bar Stlačený vzduch 5.3 mm (7/32") Řada 310
16 bar  Stlačený vzduch 5.5 mm (7/32") Řada 300 
16 bar Stlačený vzduch 6.5 mm (1/4")  Řada 303
16 bar Stlačený vzduch 7.5 mm (5/16")  Řada 315 
16 bar Stlačený vzduch 7.6 mm (5/16")  Řada 320 
16 bar Stlačený vzduch 7.6 mm (5/16")  Řada 320 standard & eSafe
16 bar Stlačený vzduch 8.2 mm (5/16") Řada 430 
16 bar Stlačený vzduch 9.5 mm (3/8")  Řada 408 
16 bar  Stlačený vzduch 10.4 mm (13/32")  Řada 410 
16 bar Stlačený vzduch 10.4 mm (13/32")  Řada 410 standard & eSafe 
16 bar Stlačený vzduch 11 mm (7/16")  Řada 550 
16 bar Stlačený vzduch 11 mm (7/16")  Řada 550 standard & eSafe
35 bar Stlačený vzduch 5 mm (3/16") Řada 220
35 bar Stlačený vzduch 7.4 mm (9/32") Řada 342
35 bar Dýchací vzduch 7.4 mm (9/32") Řada 342
       
250 bar Hydraulika 6.3 mm (1/4") Řada 262
250 bar Hydraulika 10 mm (3/8") Řada 362
250 bar Hydraulika  8.9 mm (11/32") Řada 415
250 bar Hydraulika  25 mm (1") Řada  525
250 bar Hydraulika 12.5 mm (1/2") Řada 562
280 bar Hydraulika 20 mm (3/4") Řada 525
       
300 bar Hydraulika 1.5 mm (1/16") Řada 358
300 bar Hydraulika 12.5 mm (1/2") Řada 525
300 bar Hydraulika 3 mm (1/8") Řada 915
300 bar Hydraulika 6 mm (1/4") Řada 925
300 bar Hydraulika 8 mm (5/16") Řada 945
300 bar Hydraulika 11 mm (7/16") Řada 965
300 bar Hydraulika 15 mm (7/16") Řada 975
300 bar Hydraulika 19 mm (3/4") Řada 985
       
320 bar Hydraulika 14.5 mm (9/16") Řada 605 
320 bar Hydraulika 19 mm (3/4") Řada 705
350 bar Hydraulika 25 mm (1") Řada 064
350 bar Hydraulika 25 mm (1") Řada 065
350 bar Hydraulika 10 mm (3/8"), 12.5 mm (1/2") Řada 932
350 bar Hydraulika 10 mm (3/8") Řada 525
400 bar Hydraulika 10 mm (3/8") Řada 364
400 bar Hydraulika 10 mm (3/8") Řada 365
400 bar Hydraulika 12.5 mm (1/2") Řada 564
400 bar Hydraulika 12.5 mm (1/2") Řada 565
400 bar Hydraulika 15 mm (3/4") Řada 607
400 bar Hydraulika 16 mm (5/8") Řada 664
400 bar Hydraulika 16 mm (5/8") Řada 665
400 bar Hydraulika 19 mm (1") Řada 707
400 bar Hydraulika 19 mm (3/4") Řada 764
400 bar Hydraulika 19 mm (3/4") Řada 765
400 bar Hydraulika 25 mm (1 1/4") Řada 807
450 bar Hydraulika 6.3 mm (1/4") Řada 525
500 bar Hydraulika 6.3 mm (1/4") Řada 264
500 bar  Hydraulika 6.3 mm (1/4") Řada 265
       
700 bar Hochdruck-Hydraulik 6.3 mm (1/4"), 10 mm (3/8") Řada 232
       
720 bar Hydraulik 5 mm (3/16") Řada 165
       
800 bar Hochdruck-Hydraulik 2.5 mm (3/32") Řada 115
800 bar Hochdruck-Hydraulik 4 mm (5/32") Řada 115
1000 bar Hochdruck-Hydraulik 2.5 mm  (3/32") Řada 115
1000 bar Hochdruck-Hydraulik 2.5 mm (3/32") Řada 117
1000 bar Hochdruck-Hydraulik 4.5 mm (11/64") Řada 218
1500 bar Hochdruck-Hydraulik 2.5 mm (3/32") Řada 116
1500 bar Hochdruck-Hydraulik 2.5 mm (3/32") Řada 116
2000 bar Hochdruck-Hydraulik 2.5 mm (3/32") Řada 125
2500 bar Hochdruck-Hydraulik 2.5 mm (3/32") Řada 125
3000 bar Hochdruck-Hydraulik 2.5 mm (3/32") Řada 135