Dejte si pozor na napodobeniny na trhu s ultra vysokotlakou hydraulikou.

https://www.youtube.com/watch?v=XVlmOAz2Ay8

Spojky a vsuvky CEJN jsou uznávány pro svou bezpečnost, vysokou kvalitu a odolnost. Podobné spojky, které údajně měly stejné kompatibilní protikusy, se šířily na trhu před několika lety, ale naše úsilí v informačních kampaních a bezpečnostním školení dokázalo tento trend zvrátit.  Nedávno se vynořil nový problém – názvy a čísla dílů některých konkurenčních výrobků jsou natolik podobné výrobkům CEJN, že je obtížné najít mezi nimi rozdíl. Proto se chceme ujistit, že jste schopni identifikovat spojku CEJN a rozumíte potenciálnímu nebezpečí vyplývajícímu z kombinování značek.

Bezpečnost je jednou z našich hlavních priorit a nejlepší způsob, jak dosáhnout používání pouze originálních spojek a vsuvek CEJN. Více než 40 let zkušeností ve vývoji a výrobě ultra vysokotlakých hydraulických výrobků zajistilo společnosti CEJN vedoucí postavení na trhu a je zárukou naší odbornosti.

CEJN Alert Ring for Ultra High-pressure couplings

OurZaručte kompatibilitu, nekombinujte značky
Naše dlouhodobé zkušenosti a vedoucí postavení na trhu učinily z rychlospojek a vsuvek od CEJN odvětvový standard, protože pro tuto oblast neexistují žádné mezinárodní normy, např. ISO nebo DIN. Přestože jsou na trhu rychlospojky, které se zdají být kompatibilní s našimi výrobky, nejsou bezpečně zaměnitelné. Pouze výrobky CEJN zaručují vysokou úroveň bezpečnosti.

Výstražný kroužek CEJN
Jedna z našich nejnovějších aktualizací provedení bylo doplnění našich spojek o výstražné kroužky jako vizuální indikátory k zajištění správného spojení – bezpodmínečně dbáme na bezpečnost. Je-li viditelný červený kroužek, spojka není bezpečně spojena.

Upozorňujeme, že pokud kombinujete výrobky CEJN s výrobky jiných značek, nemůžeme vám zaručit jakékoli výsledné nehody, které by mohly způsobit zranění osob nebo poškození majetku. To také povede ke ztrátě záruky a odpovědnosti za výrobek.

Jak identifikovat výrobek CEJN
Všechny naše výrobky mají vizuální označení. Vždy zkontrolujte značku CEJN vyrytou na spojce i vsuvce CEJN. Pokud si nejste jisti, neváhejte a obraťte se na místní obchodní zastoupení. Není-li vidět žádné označení, pravděpodobně máte v rukou kopii. 

CEJN Alert Ring for Ultra High-pressure couplings

Vlevo, označení spojky a vsuvky u nové verze. Vpravo, dřívější označení spojky a vsuvky CEJN.

Příručka s bezpečnostními pokyny 
Extrémní tlak vyžaduje vysokou úroveň bezpečnostních opatření, protože únik nebo náhodné rozpojení by mohlo způsobit vážné zranění osob nebo škody na strojním zařízení. Proto bylo pro nás v CEJN důležité vydat bezpečnostní pokyny. Vpravo si můžete stáhnout ZDARMA kopii Bezpečnostních pokynů pro ultra vysokotlaké hydraulické aplikace. Pokud ve vaší společnosti očekáváte realizaci bezpečnostního školení, kontaktujte prosím své místní obchodní zastoupení nebo se podívejte na náš web.

Uvědomte si, jaké síly jsou ve hře – podívejte se na tento film
https://www.youtube.com/watch?v=0TH0I4vjeis