Multikoppling för pappersbruk

Multikopplingsplattan integrerar flera hydraulledningar i en specialdesignad kopplingsplatta för att eliminera risken för felkoppling. Plattan används i papperstillverkningsprocessen för att underlätta frånkoppling under underhåll och rengöring och för att undvika felkoppling.

Multikoppling för pappersbruk

Genom att integrera anslutningsledningarna i en specialdesignad multikoppling har kunden fått en säker anslutning som eliminerar problem med felkoppling utan att ge avkall på funktion eller prestanda.

Eliminering av felkoppling

Pappersbruk är allmänt tuffa miljöer. Med fasta serviceintervall går man igenom varje del av maskinen och en rigorös rengöring görs för att upprätthålla en hög papperskvalitet. I det här fallet gäller det pressvalsar, som styrs med hjälp av hydraulik. Valsarna har sex enskilda delar som möjliggör separat anpassning av papperstjocklekar i varje avsnitt. Dessa valsar tas bort från maskinen under underhåll. Om de hydrauliska anslutningarna skulle bli felaktigt inkopplade efter underhållet skulle de hydrauliska kontrollinstrumenten styra fel sektion med kostsamma resultat: kasserat papper och ytterligare driftstopp för att rätta till problemet.


Kundspecifikation

CEJN fick en detaljerad specifikation av papperstillverkaren. Snabbkopplingar för ett arbetstryck på 100 bar, funktion med hydraulolja för användning i en mycket fuktig miljö och att de skulle klara av rengöring med högtrycks vatten som blandats med syra. Viktigast av allt - CEJN behövde komma med en lösning för att garantera rätt inkoppling.


Material och konstruktion

Genom att integrera anslutningsledningarna till en multikoppling kunde vi omedelbart eliminera felkoppling. Vår design består av en rostfri platta som placerats på pressvalsen för att kunna integreras med nipplarna på valsen. Kopplingar och slangar sitter monterade på en avtagbar platta. Utformningen av plattorna ser till att inkoppling bara är möjligt på ett sätt, vilket garanterar korrekt anslutning - varje gång. 

Miljön och högtrycksrengöring med en blandning av vatten och syra krävde en rostfri lösning. Men vi upptäckte i vår analys av applikationen att vattenrengöring bara ägde rum när hydraul ledningarna var anslutna. Med denna vetskap kunde vi istället designa en produkt med rostfritt stål exteriört och stål interiört och på så sätt kunna förse kunden med en mer kostnadseffektiv lösning. Kopplingarna och nipplarna som används är specialhybrider av CEJNs högpresterande X-65 och X-66. Dessa hydraulkopplingar är spillfria, vilket betyder att det inte blir spill av hydraulolja vid in- och urkoppling.