AR glas - ett framtida alternativ till traditionell utbildning i industriell montering

AR glas - ett framtida alternativ till traditionell utbildning i industriell montering

Allting blir digitalt, med en övergång i snabb takt. För oss här på CEJN AB, en snabbkopplings tillverkare, är det viktigt att ligga i framkant av tekniken. Smarta uppfinningar är viktiga eftersom fler och fler företag undersöker olika sätt att förbättra produktiviteten och effektiviteten för att öka sin tillväxt. På CEJN AB driver vi flera forskningsprojekt, en som involverar AR-teknik (augmented reality). Kan AR glasögon fungera som ett framtida stöd till utbildning? Vår Produktionstekniker Filip Palmkvist är optimistisk: "Vi ser verkligen möjligheten".

Att ”lära upp” ny personal
Instruktioner på papper och hjälp från medarbetare är hur vi "lär upp" ny personal på CEJN AB. Däremot kan felplacerade papper tillsammans med en stressad kollega göra att du känner dig orolig i din första dag på jobbet. Vi vet hur det känns. Men vad händer om det fanns ett sätt att lindra den känslan bara lite? "Att ta till sig ny information är utmanande, speciellt om du är stressad. AR glasögon ger användaren en chans att arbeta i sin egen takt utan att någon tittar över axeln ", säger Filip. Ett smidigt och enkelt sätt att komma åt instruktioner

Filip och Anna Syberfeldt, docent i automationsteknik vid Högskolan i Skövde, samarbetar i detta forskningsprojekt, med det huvudsakliga syftet att underlätta undervisning och informationshantering.

”Vi är fortfarande i ett mycket tidigt skede i processen och mycket utvecklingsarbete återstår att göra, men det är väldigt fascinerande.”

 Filip Palmkvist, Production Engineer CEJN AB

Vem som helst kan göra det
Vi träffar Filip när han genomför en demonstration av AR glasögon. En 7-steg monteringsstation  till vår 365 hydrauliska nippel har installerats och ivriga kollegor har samlats för att prova. AR glasögonen är anslutna till en programvara, ett slags extern hårddisk, som utvecklats av Högskolan i Skövde. När du sätter på dig glasögonen, som du har på dig hela tiden , ser du instruktioner. "Vad som är viktigt att veta är att du kan styra processen,  hur du tar dig till nästa steg". Detta innebär att en person som aldrig har monterat en nippel eller switch vid en arbetsstation kan lära sig hela förfarandet utan hjälp. "Vi är fortfarande i ett mycket tidigt skede i processen och mycket utvecklingsarbete återstår att göra, men det är väldigt fascinerande. Vi får se vart det tar oss ", säger Filip.

Teknik i framkant
Men varför investerar ett medelstort tillverkningsföretag i mellersta Sverige som CEJN tid och pengar i ett forskningsprojekt för att utveckla teknik för branschen? I grund och botten känner vi behov av att delta och dra nytta av ny teknik tidigt i sin utveckling. Detta ger oss en möjlighet att höja vår nivå av teknik och öka vår konkurrenskraft i produktionsprocesserna , både när det gäller kvalitet och mer effektiva processer. Vår organisation är full av lösningsfokuserade ambitiösa medarbetare. Låt oss sätta dem i arbete. Detta kommer i slutändan  att gynna våra kunder.