Produkty multizłączowe i automatyczne

Produkty multizłączowe i automatyczne CEJN są to szybkozłącza i wtyki zaawansowane technologicznie, przeznaczone do montażu w blokach rozgałęźnych (manifoldach) i płytach. Umożliwiają one jednoczesne podłączenie, łączenie i rozłączanie kilku przewodów na płyny. Tutaj przedstawiono trzy typy przeznaczone do systemów modułowych: szybkozłącza automatyczne do zastosowań w technice płynów i hydraulice oraz system Multi Snap do zastosowań w technice płynów.
Hydraulika szybkozłączy automatycznych

Hydraulika szybkozłączy automatycznych

Szybkozłącza automatyczne CEJN mają konstrukcję umożliwiającą połączenie i rozłączenie pod pełnym ciśnieniem roboczym. Przystosowane do automatyzacji przemysłowej ciśnienie robocze wynosi do 300 bar (...

Pneumatyka szybkozłączy automatycznych

Pneumatyka szybkozłączy automatycznych

Pneumatyczne szybkozłącza automatyczne CEJN można łączyć z wtykiem lub bez niego i są przeznaczone do użycia w systemach sprężonego powietrza w automatycznych połączeniach bloków rozgałęźnych...

Szybkozłącza automatyczne do płynów

Szybkozłącza automatyczne do płynów

Złącza automatyczne CEJN, znane również jako złącza pasowane na ślepo, mają konstrukcję umożliwiającą połączenie i rozłączenie pod pełnym ciśnieniem roboczym. Przystosowane do automatyzacji...

Multi-Snap

Multi-Snap

System CEJN Multi-Snap to system połączenia systemów rozgałęźnych przez ręczne popchnięcie w zastosowaniach z płynami. Można jednocześnie połączyć i rozłączyć z 8 szybkozłączami/wtykami w tym samym...

Multizłącza

Multizłącza

W CEJN zajmujemy się projektowaniem multizłączy wykorzystywanych w wielu zastosowaniach, w tym w hartowaniu w procesie tłoczenia, produkcji papieru oraz transporcie. Wiele z nich to obsługiwane...