Produkty multizłączowe i automatyczne

Produkty multizłączowe i automatyczne CEJN są to szybkozłącza i wtyki zaawansowane technologicznie, przeznaczone do montażu w blokach rozgałęźnych (manifoldach) i płytach. Umożliwiają one jednoczesne podłączenie, łączenie i rozłączanie kilku przewodów na płyny. Tutaj przedstawiono trzy typy przeznaczone do systemów modułowych: szybkozłącza automatyczne do zastosowań w technice płynów i hydraulice oraz system Multi Snap do zastosowań w technice płynów.