Vícenásobné a automatické spojky

Vícenásobné a automatické technicky vyspělé spojky a vsuvky CEJN jsou určeny k zabudování do rozdělovačů a desek. To umožňuje ihned spojit a rozpojit několik kapalinových potrubí. Zde jsou představeny tři styly navržené pro modulární systémy: Automatické spojky vhodné pro kapalinové nebo hydraulické aplikace a systém Multi-Snap pro kapalinové aplikace.