Produkty do płynów

Produkty do płynów muszą mieć zdolność szybkiego łączenia i rozłączania, jak również muszą być sucho odcinające, nadające się do przepływających mediów i wytrzymałe na występujące warunki pracy. Produkty CEJN do płynów mają wszystkie te właściwości. Szybkozłącza i wtyki do płynów dostępne są w wersji zaworowej i bezzaworowej do zastosowań z niskim i średnim ciśnieniem. Tutaj przedstawiono szybkozłącza i wtyki, węże i zestawy węży do zastosowań w technice płynów.