Výrobky pro kapaliny

Výrobky pro kapaliny musí být schopné rychlého spojení a rozpojení, dále těsné a schopné odolat přenesenému médiu a provozním podmínkám, jimž jsou vystaveny. Tím vším jsou obdařeny výrobky pro kapaliny CEJN. Spojky a vsuvky pro kapaliny jsou dostupné v provedení s ventilem a bez ventilu pro nízkotlaké a středotlaké aplikace. Zde jsou představeny spojky a vsuvky, hadice a hadicové sady pro kapalinové aplikace.