Lähettimien vahvistimissa hyödynnetään nestejäähdytystä

Lähettimien vahvistimissa hyödynnetään nestejäähdytystä

Paikallisen myyntikonttorin täydellisen ajoituksen ansiosta CEJN pystyi tarjoamaan edellistä toimittajaa paremman liitinratkaisun piirilevyn nestejäähdytykseen. Aloitimme Non-Drip –sarjojen 567 toimitukset vuonna 2012 asiakkaamme tiedonsiirto- ja teleliikennesektorille. Yritys suunnittelee ja valmistaa dataverkoston ydintä: lähettimiä.

Non-Drip –sarja jäähdyttää PCB:n
Vahvistinyksikön päällä on PCB (piirilevy), joka saavuttaa hyvin korkeita lämpötiloja käynnin aikana. Jotta lähetin saadaan riittävästi jäähdytettyä yli arvon 7kWrms, vahvistimen jäähdytyksen tulee tapahtua sisäpuolella. Jokaisessa moduulissa on kaksi paria Non-Drip -liittimiä. Kun yksikkö asennetaan paikoilleen Non-Drip 567 -pistoke kytkeytyy vastaavaan runkoon mahdollistaen vesi-etyleeniglykoli –seoksen jäähdyttämään järjestelmää. Tämä tapahtuu 5 barin paineessa

coupling used to cool power amplifierBlind-mate/tippavapaan liittimen toimivuus
Yleensä kun Non-Drip –sarjan liittimiä kytketään manuaalisesti, niin näissä blind,mate –toiminto on yleinen. Jos liitintä ei ole huolellisesti asennettu, moduuli ei toimi ja jäähdytysveden kierto on pysähdyksissä. Non-Drip –moduulin irrottaminen tapahtuu push-pull -toimintona. Rackiin asennettu lukitusholkki vapauttaa rungon automaattisesti moduulista vedettäessä. 

EPDM-tiivistys kestää etyleeniglykolia
Asiakas oli aiemmissa malleissa käyttänyt etyleeniglykolia, ja he halusivat jatkaa kyseisen jäähdytysnesteen käyttöä uusissa TV-lähettimissä. Varmistaakseen tiivisteen sopivuuden tälle nesteelle, CEJN ehdotti, että otettaisiin käyttöön EPDM-tiiviste. EPDM on osoittautunut kestäväksi pitkäaikaisessa käytössä säilyttäen joustavuutensa ja elastisuutensa, ja sillä on hyvä vetolujuus. Se on ainutlaatuinen ratkaisu.

Turvallista käyttää
Asiakas on hyvin tyytyväinen ratkaisuun, eikä käyttöönoton jälkeen ole käytössä eikä toimivuudessa esiintynyt ongelmia. Toivomme CEJNin olevan tämän asiakkaan luonnollinen valinta kaikissa tulevissa kohteissa, joissa tarvitaan nestejäähdytystä.