Transmitter bruger væskekøling i effektforstærker

Transmitter bruger væskekøling i effektforstærker

Takket været perfekt timing af vores lokale salgskontor, har CEJN været i stand til at tilbyde en koblingsløsning, der sik-rer en bedre væskekøling af PCB end tidligere leverandø-rer. Vi startede leveringen af drypfri serie 567 i 2012 til en kunde inden for radio- og telekommunikation. Virksomhe-den designer og producerer kernen i netværket: Senderen.

Drypfri serien køler PCB
Oven på effektforstærkeren modulet sidder PCB (print kredsløbsplade), som opnår en meget høj temperatur un-der driften. For effektivt at køle sendere over 7kWrms, tilsættes flydende væskekøling til høj effektive forstærker moduller. Der er to sæt af drypfrie lynkoblinger på hvert modul. Når enheden er blevet indført, sluttes et drypfri 567 nippel til en drypfri 567 kobling, der er installeret på bagsi-den af stativet. En 100% spildfri tilkobling af vand og ethy-lenglycol til afkøling af systemet opnås. Dette hele bliver gjort ved et tryk på omkring 5 bar.

coupling used to cool power amplifierBlind-mate funktionalitet
Normalt bliver vores drypfri serie frakoblet i hånden, men her bliver en ”blind-mate” funktion bruget. Hvis den ikke bliver indført korrekt, vil modulet ikke fungere og afkøling vil stå stille. Under frakobling afbrydes den drypfrie modul ved hjælp af denne skub-træk-funktion. Låsebøsningen, monteret på stativet, udløser automatisk kobling, når mo-dulet frakobles. 

EPDM tætning til at modstå ethylenglycol
De tidligere designs har brugt ethylenglycol som kølemid-del. Dette ønske kunden at fortsætte med at bruge l i de nydesignede tv-sendere. For at sikre pakningerne kunne håndtere denne væske, foreslog CEJN brugen af EPDM som tætningsmateriale. EPDM giver fremragende modstands-dygtighed over for ældning, langvarig fleksibilitet og elastici-tet med god styrke, hvilket gør denne pakning unikt.

Sikker levering

Kunden er meget tilfreds med løsningen. Siden implemen-teringen har der ikke været problemer med hverken leve-ring eller funktion. Vi håber, at CEJN vil være det naturlige valg for alle kunder i fremtidige designs, der bruger væske-køling.