Rychlospojky Multi-X pro námořní segment

Řešení na míru

Rychlospojky Multi-X z nerezové oceli jsou hydraulické vícenásobné spojky určené pro námořní aplikace a provoz v hloubkách až do 3 000 m. Systém Multi-X pomáhá obsluze pracovat rychle, zamezit zkřížení propojení a minimalizovat úniky způsobené netěsnostmi.

Materiálová náročnost

V původní specifikaci zákazník vyjádřil potřebu řešení z nekorodujícího materiálu, které by dokázalo pracovat v hloubkách až 3 000 m. Práce s nerezovou ocelí bývá nezřídka náročná vlivem tendence ke svírání při montáži dvou dílů, což je vlastnost, která se pod vodou ještě umocňuje. Společnosti CEJN se podařilo problémy s třením vyřešit použitím speciální úpravy nerezové oceli. V některých aplikacích se také využívá kombinace nerezové oceli a speciálně upraveného hliníku.

Problémy související s tlakem

Spojky Multi-X Quattro pracují pod vodou – výrobky jsou navrženy a přizpůsobeny k provozu v náročných podmínkách. Hovoříme-li o tlaku, máme na mysli obvykle vnitřní tlak ve spojce. Při používání pod vodou však musí výrobky odolávat tlaku vodního sloupce, jenž v hloubce 3 000 metrů odpovídá hodnotě 300 barů. V takových hloubkách může v důsledku tlaku na ventily dojít k odpojení desky. Aby se takovým potížím předešlo, byly spojky i deska se vsuvkami náležitě upraveny a kompenzovány k vyrovnání tlaku.

Vývoj

Při vývoji speciálního řešení rychlého připojování jako v tomto případě využívá společnost CEJN výpočty, pokročilé počítačové simulace a vlastní rozsáhlé know-how. Na požádání může společnost CEJN zajistit řešení na míru pro použití v ještě větších hloubkách. Společnost CEJN dodává výrobky v souladu se specifikacemi zákazníka. Obdobu výše popsaného řešení dokáže zajistit do 12 týdnů.