Uproszczenie jednoczesnych połączeń za pomocą złączy serii 116 T

Uproszczenie jednoczesnych połączeń za pomocą złączy serii 116 T

Złącze serii 116 T zostało zaprojektowane do naprężaczy śrub i innych zastosowań, które wymagają szeregowych lub jednoczesnych połączeń. Połączenie typu T oznacza, że standardowe rozwiązanie bloku portów można zastąpić jednym elementem, minimalizując w ten sposób ryzyko przecieków.

Połączenie typu T jest kompaktowe, a dzięki zmodyfikowanej uszczelce zawór w króćcu może obsługiwać dynamiczne obciążenie przy rozłączeniu bez ryzyka uszkodzenia uszczelki. Oznacza to, że rozłączony króciec na końcu połączenia szeregowego jest bezpieczny i nie ma potrzeby stosowania dodatkowych elementów, takich jak złączki wtykowe. 

Inną ważną zaletą jest to, że potrzeba mniej czasu i pieniędzy na montaż, gdyż wszystkie prace montażowe, włącznie z testowaniem nieszczelności, wykonywane są przez CEJN - połączenie typu T gotowe jest do użycia po odebraniu dostawy, prosto z pudełka. Mniej numerów artykułów i jeden dostawca powodują uproszczoną procedurę zamawiania i obsługi dostaw.