Porozmawiajmy o hydraulice ultrawysokiego ciśnienia

Porozmawiajmy o hydraulice ultrawysokiego ciśnienia

Ultrawysokie ciśnienie jest wydajnym medium wymagającym wysokiego poziomu bezpieczeństwa. CEJN dostawca rozwiązań dla szybkich połączeń zna się na codziennej praktyce montażu śrub oraz nakrętek i posiada ponad 40-letnie doświadczenie w dziedzinie wysokich ciśnień. Kenneth Kjellberg, kierownik działu wysokich ciśnień i inżynierii w firmie CEJN wie co robić, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikowi.

Powodzenie w hydraulice ultrawysokiego ciśnienia (UHP) w zastosowaniach takich jak narzędzia ratunkowe, naprężanie śrub i hydrauliczne narzędzia dynamometryczne zależy w znacznym stopniu od technologii elastycznych węży i szybkozłączy. Wyobraźmy sobie sytuację, w której mechanik okrętowy potrzebuje dokręcić śrubę w dużym silniku okrętowym w ograniczonej przestrzeni pomieszczenia silnikowego i natychmiast można zauważyć potrzebę i doniosłość szybkiej i niezawodnej metody połączenia. Wykonanie instalacji przy pomocy 6-8 naprężaczy i następnie zamontowanie rurociągu pomiędzy nimi jest procesem bardzo czasochłonnym wymagającym kilku godzin pracy na zginanie i cięcie/gwintowanie rur stalowych. Nawet przy skrajnych ciśnieniach do 400 MPa dostępna jest obecnie technologia węży i szybkozłączy, która umożliwia wykonanie takiego połączenia w ciągu kilku minut.

Powodem takich skrajnych ciśnień jest oczywiście zmniejszenie ciężaru i opracowanie bardziej kompaktowych rozwiązań. Dwukrotne zwiększenie ciśnienia zwiększa możliwość dwukrotnej redukcji powierzchni przy zachowaniu tej samej siły w naprężaczu (siła = ciśnienie * powierzchnia). Ta prosta zależność powoduje, że przemysł UHP stale wymaga coraz większych i większych ciśnień. Oczywiście, gdy w systemie hydraulicznym wytwarzane są skrajne ciśnienia, powoduje to skrajne poziomy naprężeń materiałowych. Aby uniknąć obrażeń użytkowników bardzo starannie muszą być testowane procedury dla materiałów i obróbki cieplnej powierzchni, aby zapewnić właściwą kombinację twardości powierzchni w celu przeniesienia obciążenia z kulek blokujących oraz odporności na obciążenia dynamiczne, aby można było wykonać wymaganą liczbę cykli ciśnienia bez zmęczenia materiału. Niezwykle ważne jest również zachowanie procesów i środków kontroli jakości w celu wyeliminowania ryzyka wzrostu kruchości wodorowej.

Jednym z krytycznych punktów jest połączenie pomiędzy wężem i złączem/wtykiem. W najniższym zakresie ciśnień hydrauliki UHP powszechnie stosuje się połączenia gwintowe NPT uszczelnione taśmą teflonową lub płynnym uszczelniaczem. Dla gwintów walcowych (BSP) powszechnie stosuje się pierścień uszczelniający metalowo-gumowy. Dla ciśnień powyżej 100 MPa próbuje się zminimalizować powierzchnię pod ciśnieniem unikając użycia taśmy, uszczelniaczy lub podkładek. Właściwą metodą jest użycie stożka uszczelniającego metal-metal. Większość systemów stożkowych ma kształt wewnętrzny i zewnętrzny, który musi być uzyskany przy pomocy specjalnych narzędzi tnących. Na początku lat 1980 CEJN opracował stożek uszczelniający, który nadal jest produkowany i pasuje do normalnego stożka wiercenia 120 stopni. Przez użycie standardowego stożka wiercenia i adaptera uszczelki metalowej CEJN (CMS), uzyskuje się bardzo bezpieczne i tanie uszczelnienie. Wymiarów portu CMS każdy może dowolnie używać.

Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika niezwykle ważny jest plan regularnej konserwacji przy założeniu, że ciśnienie hydrauliczne w systemie jest takie samo jak stosowane w maszynach do cięcia strumieniem wody. Pamiętając o tym łatwo możnawyobrazić sobie jakie potencjalne wypadki mogłyby nastąpić przy użyciu starego lub niewłaściwie konserwowanego wyposażenia. CEJN nie tylko dostarcza porad konserwacyjnych, lecz także opracowuje podręczniki dotyczące bezpiecznej obsługi zestawów węży i złączy. Aby pomyślnie zwiększać stosowanie hydrauliki UHP w coraz większej ilości zastosowań niezwykle ważne jest przekazywanie informacji na temat obsługi i użycia hydrauliki UHP w bezpieczny sposób, dlatego prosimy pobrać kopię: Wytyczne bezpieczeństwa dla konserwacji silników na pokładzie statku.: Wytyczne bezpieczeństwa dla konserwacji silników na pokładzie statku.