Aiheena korkeapainehydrauliikka

Aiheena korkeapainehydrauliikka

Korkeapaineinen öljy on voimakas väliaine, jota käytettäessä on turvallisuustason oltava korkea. Pikaliitinratkaisujen tarjoajalle, CEJNille, tämä on jokapäiväinen tuttu asia; onhan sillä yli 40 vuoden kokemus liiketoiminnasta korkeapainetuotteiden parissa. Kenneth Kjellberg, korkeapainetuotevalmistuksen päällikkö tietää, miten asiakkaan turvallisuus taataan.

Korkeapainehydrauliikan käytön sujuvuus kohteissa, kuten pelastuskalusto, pultin venyttäminen tai hydrauliset vääntimet, on riippuvainen letkun joustavuudesta ja pikaliitinteknologiasta. Kuvitellaan vaikkapa sellainen tilanne, jossa laivan asentaja joutuu kiristämään pulttia suuren laivamoottorin ahtaassa konehuoneessa. On selvää, että työhön tarvitaan nopea ja luotettava kiinnitysmenetelmä.  6-8 kiristimellä varustetun kohteen asentaminen putkistoineen olisi hyvin aikaa vievä prosessi, koska teräsputkien taivuttaminen, leikkaaminen ja kohdistaminen muuten vaatisivat usean tunnin työskentelyn. Jopa niinkin korkeassa kuin 400 MPa:n paineessa käytetään nyt letku- ja pikaliitinteknologiaa, joka sallii sellaisen järjestelmän käyttöönoton vain parissa minuutissa.

Erittäin suurien paineiden tarkoituksena on tietysti vähentää työkalujen painoa ja antaa mahdollisuus kehittää pienempikokoisia ratkaisuja. Kaksinkertaistamalla paine voidaan pinta-ala puolittaa säilyttäen sama kiristysvoima (Voima = Paine * Pinta-ala). Tämä yksinkertainen kaava on johtanut siihen, että korkeapainetta käyttävässä teollisuudessa on tarve yhä suurempien paineiden saavuttamiseksi jatkuvasti kasvanut. Tietenkin, kun hydraulisen järjestelmän paineet ovat äärimmäisen suuria, kohdistuu materiaaleille aivan eri tason vaatimuksia. Onnettomuusriskien välttämiseksi valmistusmateriaalit sekä kuuma- ja pintakäsittelymenetelmät on testattu huolellisesti, jotta voidaan varmistaa oikeanlainen yhdistelmä pinnan kovuutta ja materiaalin tiheyttä aina lukituskuulista lähtien. Materiaalin tulee kestää vaadittava määrä paineiskuja ilman väsymistä. On myös äärimmäisen tärkeää huolehtia valmistusprosessista ja laaduntarkkailusta, jotta voidaan poistaa metallin hapettumisen riski.

Yksi kriittisimmistä pisteistä on liitäntä letkun pään ja liittimen välissä. Kun kyse on matalammista korkeapainehydrauliikan paineista, on melko yleistä käyttää NPT-kierreliitäntää, joka on tiivistetty Teflon-teipillä tai nestemäisellä tiivisteellä. Sylinterinmuotoisissa kierteissä (BSP) on kumimetalli-tiivisterengas yleisesti käytössä. Kun kyseessä on yli 100 MPa:n paineet, on tarkoituksenmukaista minimoida paineistettu alue ja välttää teippien, tiivisteiden tai välilevyjen käyttöä. Oikea tapa on käyttää metalli-metallia-vasten -tiivistyskartiota. Useimmat tiivistyskartiot ovat ulko- tai sisäkierteisiä, joten niiden valmistamiseen tarvitaan erityisiä leikkaustyökaluja. 1980-luvun alkupuolella CEJN kehitti tiivistyskartion, jota valmistetaan edelleen, ja se sopii tavalliseen 120-asteen tiivistyskartioon. Yhdistämällä vakioporakartio CEJNin CMS-metallitiivisteadapteriin saadaan aikaan erittäin turvallinen ja kustannustehokas tiivistys. CMS-aukon mitat ovat vapaasti jokaisen kätettävissä.

Työntekijän turvallisuuden ylläpitämiseksi on säännöllisen huoltoaikataulun noudattaminen ensiarvoisen tärkeää, koska hydrauliset paineet järjestelmissä ovat samat, joita käytetään vesileikkuukoneissa. Niinpä on kuviteltavissa, minkälaisia onnettomuuksia voi sattua, jos käytetään vanhoja tai väärin huollettuja laitteita. CEJN ei ainoastaan tarjoa huolto-ohjeita, vaan julkaisee turvaohjeita siitä, miten letku- ja liitinasetelmia tulee käsitellä turvallisesti. Kun korkeapainehydrauliikan käyttökohteita halutaan menestyksekkäästi laajentaa, on erittäin tärkeää jakaa tietoa siitä, kuinka sitä käytetään turvallisesti. Tästä voit ladata ohjeen: Turvaohje laivojen moottoreiden huoltoa varten.