CEJNin asiakaskohtaiset ratkaisut

CEJNin asiakaskohtaiset ratkaisut

KOSKA OLEMME LÄHELLÄ, OLEMME HELPOSTI TAVOITETTAVISSA

Läheinen yhteistyö asiakkaiden kanssa on olennaista projektin menestykselle. CEJNin sovellusasiantuntijat muuntavat asiakkaan tarpeet toteutettaviksi tuoteratkaisuiksi, kun taas tuotesuunnittelijoiden vastuualueena on mukautettujen prototyyppien, pienten tuotantoerien ja erikoismateriaalien tuottaminen. Tämän jälkeen visio tuotteesta muutetaan fyysiseksi tuotteeksi huippumodernien CNC-koneiden avulla, jota seuraa tiukka testaus laboratoriossa ennen kuin tuote toimitetaan asiakkaalle

CEJNin laaja peruspikaliitinvalikoima yhdessä 60 vuoden kokemuksen kanssa tarjoaa erittäin arvokkaat mahdollisuudet - kaikki saman katon alta. Ensimmäisen yhteenoton jälkeen kyselynne siirretään suunnitteluosastolle. Projektiin nimetään tuotesuunnittelija ja sovellusasiantuntija, jotka ovat asiakkaaseen yhteydessä koko suunnitteluprosessin ajan: ideasta valmiiseen tuotteeseen.

IDEASTA VALMIIKSI TUOTTEEKSI

Asiakkaan tilaus
Tuotteen ominaisuudet, sovellusympäristö ja muut tärkeät muuttujat eritellään

Suunnittelu ja prototyyppi
CEJNin tuotesuunnittelijat ja sovellusasiantuntijat työskentelevät tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa tuotteen suunnittelun aikana. Prototyyppi on valmis tarkastukseen ja edelleen kehitettäväksi.

Testaus
CEJNin kenttätestit tapahtuvat vaativissa olosuhteissa ja testituloksia verrataan sitten CEJNin laboratoriotesteihin ennen kuin tuote hyväksytään tuotantoon.

Laadunvalvonta
Kaikille projekteille suoritetaan rutiinitarkastuksia ja toimintatarkastuksia laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Turvallisuuden ja laadun varmistamiseksi suoritetaan rutiinitarkastukset ja toiminnalliset testit säännöllisesti joka projektissa.