Zemědělství

Zemědělství

CEJN vychází vstříc rostoucí poptávce po bezodkapových výrobcích

Odvětví zemědělství, ať už pěstování plodin nebo chov dobytka, čelí mnoha náročným podmínkám. Pracovní prostředí je plné nečistot a zařízení je v důsledku povětrnosti stále vystaveno extrémním teplotám, vlhkosti, dešti a prachu, což vše vede k opotřebení strojních součástí. Pravidelně se používají různé chemikálie a maziva, ovlivňující pracovníky i životní prostředí. Zvýšené investice do technologicky vyspělých zařízení vytváří potřebu inovativních a ekologicky šetrných spojek. Abychom uspokojili rostoucí poptávku v oblasti zemědělství a farmářství, společnost CEJN má široký sortiment bezodkapových hydraulických spojek, vyrobených z odolných materiálů pro flexibilní řešení.