Förenkla seriekopplingen av verktyg med serie 116 T-anslutning

Förenkla seriekopplingen av verktyg med serie 116 T-anslutning

T-anslutningen i 116-serien har tagits fram för bultförspännare och andra typer av tillämpningar som behöver seriekopplas. Med T-anslutningen kan du ersätta standardlösningens anslutningsblock med en enda komponent och samtidigt minimera risken för läckage.

T-anslutningen är kompakt och tack vare en modifierad packning kan ventilen i nippeln hantera dynamiskt tryck när den är urkopplad utan risk för att packningen skadas. Det betyder att det är säkert att ha en urkopplad nippel i änden på en seriell anslutning. Det behövs inga extra komponenter, t ex pluggade kopplingar.  

En annan stor fördel är att monteringen går snabbare, eftersom all montering, inklusive läckagetestning, görs av CEJN. T-anslutningen är klar att använda vid leverans, direkt ur förpackningen. Färre artikelnummer och en leverantör istället för flera innebär också en förenklad beställningsprocess och leveranshantering.