Ny TLX-film

https://www.youtube.com/watch?v=iak2u0EPEqU

CEJNs flat-face koppling i TLX-serien är känd som kopplingen ”som står när de andra faller” och ute bland användare kallas den helt enket för CEJN-kopplingen och de nöjer sig inte med något annat. TLX är en spilfri ”Twist-Lock” koppling för de tuffaste hydrauliska applikationerna inom entreprenad- och demolerings-segmentet.

Med denna film vill vi visa hur kopplingen fungerar vid anslutning, under användning och vid isärkoppling genom att visa kopplingen i ett tvärsnitt. Det visualiserar att vår TLX-koppling är utformad att fungera med de högsta flödena och de tuffaste tryckimpulserna.