Låt oss prata om högtryckshydraulik

Låt oss prata om högtryckshydraulik

Högtryckshydraulik är ett kraftfullt medium som kräver en hög säkerhetsnivå vilket man är väl bekant med på CEJN efter mer än 40 års erfarenhet inom branschen. Kenneth Kjellberg, divisionschef för High-Pressure & Engineering vid CEJN, vet vad som krävs för att du ska vara säker.

För att lyckas med högtryckshydraulik i applikationer som räddningsverktyg, bultsträckare och hydrauliska verktyg hänger mycket på att man använder sig av en flexibel slang- och snabbkopplingsteknik. Tänk dig en situation där en fartygsmekaniker måste dra åt en bult på en stor fartygsmotor, ofta i ett trångt utrymme i ett maskinrum, så kan du genast se behovet och vikten av en snabb och tillförlitlig anslutningsmetod. Att installera en applikation med 6-8 bultsträckare och sedan ansluta rör mellan dem skulle vara en mycket tidskrävande process som kräver flera timmar av kapning, bockning och gängning av stålrör. Även vid extrema tryck upp till 400 MPa finns det nu slangar och snabbkopplingar som ger oss möjlighet att montera en sådan anslutning på bara ett par minuter.

Orsaken till att sådana extrema tryck används är naturligtvis att man kan minska vikten och utveckla mer kompakta lösningar. Genom att öka trycket med faktor två, så kan man också minska arean med faktor två, men samtidigt behålla samma kraft i bultsträckaren (Kraft = Tryck x Area). Detta enkla samband har lett till att högtrycksbranschen ständigt kräver högre och högre tryck. Självklart är det så att när ett hydraulsystem trycksätts till dessa extrema nivåer resulterar det också i extrema påfrestningar på materialet. För att undvika skaderisk för användaren, så måste material samt värme- och ytbehandlingsprocesser testas noggrant för att säkerställa rätt kombination av ythårdhet och seghet, för att kopplingarna ska klara kraven på antal tryckcykler utan att materialet utmattas. Det är också av yttersta vikt att processer och åtgärder för kvalitetskontroller efterlevs.

En av de kritiska punkterna har varit anslutningen mellan slang och koppling/nippel. I det lägre tryckområdet inom högtryckshydraulik är det ganska vanligt att använda anslutningar med NPT-gänga som tätats med teflontejp eller flytande tätningsmedel. För cylindriska gängor (G) är tätning med en gummi/stål bricka (Tredo) också vanligt. För tryck över 100 MPa handlar det om att försöka minimera tryckarean och undvika att använda gängtejp, flytande tätningsmedel eller brickor. Rätt metod är att använda en metall mot metall tätnings-kona. De flesta kon-system har en utvändig och en motsvarande invändig kona, som tillverkas med hjälp av speciella skärande verktyg. I början av 1980-talet utvecklade CEJN en egen tätnings-kona, CMS. Den tillverkas fortfarande och passar till en normal 120 graders borr-kona. Genom att använda en standard borr-kona och en adapter med CEJNs metall tätning (CMS – CEJN Metal Seal) skapas en mycket säker och kostnadseffektiv tätning.

Att upprätthålla säkerheten

För användaren är ett regelbundet underhåll mycket viktigt, då det hydrauliska trycket i systemen är det samma som man har i strålen vid vattenskärning av t.ex. sten och metaller. Med detta i åtanke är det lätt att föreställa sig vilka olyckor som skulle kunna uppstå om gammal eller felaktigt underhållen utrustning används. CEJN ger inte bara skötselråd utan gör också säkerhetshandböcker som beskriver hur man hanterar slang och koppling på ett säkert sätt. För att kunna fortsätta använda högtryckshydraulik framgångsrikt i fler och fler applikationer, är det enormt viktigt att sprida information om hur man använder högtryckshydraulik på ett säkert sätt. Ladda ner din kopia av: Safety Guidelines For Engine Maintenance Onboard Ships. (“Säkerhersföreskrifter för maskinunderhåll på fartyg” finns endast på engelska)