Zjednodušení souběžného připojení s T-spojkou řady 116

Zjednodušení souběžného připojení s T-spojkou řady 116

T-spojka řady 116 byla vyvinuta pro napínače šroubů a jiné typy aplikací, u nichž je zapotřebí sériové nebo souběžné připojení. T-spojka nahrazuje standardizované řešení rozdělovacího bloku jedinou součástí a tím minimalizuje riziko úniku. T-spojka je kompaktní a díky modifikovanému těsnění může ventil ve vsuvce po rozpojení odolávat dynamickému zatížení bez rizika poškození těsnění. To znamená, že je bezpečné odpojení vsuvky na konci sériového spojení a nejsou proto vyžadovány další součásti, např. utěsněné spojky. 


Další velkou výhodou je vynaložení méně času a finančních prostředků na montáž – veškeré montážní práce, včetně testování netěsností, provádí CEJN – T-spojka je připravena k použití po dodání, přímo po vybalení z krabice. Méně čísel položek a jediný dodavatel znamenají zjednodušený postup při objednávání a vyřizování dodávek.