Pojďme hovořit o ultra vysokotlaké hydraulice

Pojďme hovořit o ultra vysokotlaké hydraulice

Ultra vysokotlaká hydraulika je výkonné médium, které vyžaduje vysokou úroveň bezpečnosti. Společnost CEJN jako poskytovatel řešení rychlospojek s více než 40 lety zkušeností v segmentu vysokotlaké techniky je důvěrně obeznámena s každodenními problémy šroubových spojů. Kenneth Kjellberg, manažer divize vysokotlakých aplikací a techniky ve společnosti CEJN, si je vědom toho, co obnáší zajištění vaší bezpečnosti.

Úspěšné používání ultra vysokotlaké (UHP) hydrauliky v aplikacích, jako např. záchranářská technika, nástroje k napínání šroubů a hydraulické momentové nástroje, vysoce závisí na technologii ohebných hadic a rychlospojek. Představte si situaci, kdy lodní mechanik potřebuje utáhnout šroub na velkém lodním motoru ve stísněném prostoru strojovny, a ihned vidíte, jak důležitá je rychlá a spolehlivá metoda spojení. Instalace aplikace s 6–8 hydraulickými šroubováky a poté nutnost montáže těžkého potrubí mezi ně by byl velmi časově náročný proces vyžadující několik hodin ohýbání, zkracování a řezání závitů ocelových trubek. Dokonce i při extrémních tlacích až 400 MPa je nyní dostupná technologie hadice a rychlospojky, která nám umožňuje vytvořit takové spojení jen za pár minut.

Důvodem potřeby takových extrémních tlaků je samozřejmě snížení hmotnosti a vyvinutí kompaktnějších řešení. Zdvojnásobením tlaku lze při zachování stejné síly v hydraulickém šroubováku snížit plochu na polovinu (síla = tlak * plocha). Tento jednoduchý vztah vedl k tomu, že jsou v odvětví UHP vyžadovány stále vyšší tlaky. Samozřejmě platí, že když je hydraulický systém pod extrémním tlakem, tak to rovněž vede k extrémnímu namáhání materiálů. Aby se zabránilo riziku zranění uživatelů, materiály a postupy tepelného a povrchového zpracování musí být testovány velmi pečlivě, aby byla zajištěna správná kombinace tvrdosti povrchu pro přenos zatížení z pojistných kuliček, a houževnatosti k zajištění požadovaného počtu tlakových cyklů bez únavy materiálu. Je také nesmírně důležité mít zavedené procesy a opatření pro řízení kvality, aby se předešlo jakémukoli riziku vodíkové křehkosti.

 

Jedním z kritických bodů bylo spojení mezi koncem hadice a spojkou/vsuvkou. V nejnižší tlakovém rozmezí UHP hydrauliky je docela běžné použití závitových spojení NPT, utěsněných teflonovou páskou nebo kapalným těsnivem. Pro válcové závity (BSP) je také běžné použití lepeného pryžokovového těsnicího kroužku. Při tlacích nad 100 MPa jde především o to, minimalizovat plochu pod tlakem a vyhnout se použití pásky, těsniv nebo podložek. Správný způsob je použití těsnicího kužele, u něhož dosedá kov na kov. Většina kuželových systémů má tvar s vnějším a vnitřním závitem, který je nutné vyrobit pomocí speciálních řezných nástrojů. Počátkem 80. let minulého století vyvinul CEJN těsnicí kužel, který se vyrábí dodnes a pasuje do běžného vrtného kužele o 120 stupních. Pomocí standardního vrtného kuželu a kovového těsnicího adaptéru CEJN (CMS) se dosáhne velmi bezpečného a nákladově efektivního těsnění. Rozměry otvorů CMS jsou libovolně použitelné.

Aby byla zachována bezpečnost uživatelů, je nezbytně důležitý harmonogram řádné údržby, protože hydraulický tlak v systémech je stejný jako tlak používaný v řezacím stroji s vodním paprskem. Tak je snadné si představit, k jakým potenciálním nehodám by mohlo dojít v případě použití starého nebo nesprávně udržovaného zařízení. CEJN poskytuje nejen poradenství při údržbě, ale také vypracovává bezpečnostní příručky, jak zacházet se sadami hadic a spojek bezpečným způsobem. Aby bylo možné používat hydrauliku UHP úspěšně i nadále ve stále více aplikacích, je nesmírně důležité šířit informace o bezpečném používání hydrauliky UHP.