Slang- och kabelupprullare för yrkesmässigt användande

1. Vinklad koppling för matarslang
Den optimerade flödesgeometrin i den nya vinklade kopplingen för matarslang ger ett avsevärt ökat flöde och minimerar tryckfall. Den nya utformningen har också ett förbättrat slangfäste. Metallklämman håller slangen ordentligt på plats och gör det samtidigt enklare att koppla in och ur slangen vid behov.

2. Hölje
Det robusta ytterhöljet, tillverkat i kraftig plast, skyddar slangen och upprullningsmekanismen från smuts och skräp. Höljet är utformat för att stå emot upprepade stötar från stoppkulan och andra föremål i den omgivande arbetsmiljön. Den stora öppningen i höljet gör att upprullningen fungerar enkelt och smidigt i alla miljöer.

3. Rull- och fjäder­montage
Rull- och fjädermontaget är utformat, dimen­sionerat och testat för att tåla att slangen om och om igen rullas ut och dras tillbaka. 
Utformningen gör också att fjäderkraften kan justeras för att anpassas till olika vikt- och balansbehov.

4. CEJN quick-lock
Enkel installation med den nya quick-lock-funktionen. Sätt styrbulten i fästet (1) och tryck fast lås­plattan för att låsa upprullaren (2). För att ta bort upprullaren skjut låsplattan till upplåst läge och tryck ned styrbulten.

5. Axel och svivel
Axelns förbättrade flödesgeometri är nyckeln till ett avsevärt bättre flöde. Axelns och svivelns nya utformning innebär ökat innermått vilket tillsammans med den nya slangkopplingen ger en optimal flödesgeometri.

6. Stoppkula
Stoppkulan hindrar slangen från att rulla för långt in i upprullaren och kan anpassas till monterings­höjden så att slangen och verktygen blir lätta att nå.

7. Vikskydd
Vikskyddet skyddar slangänden från slitage. Den rostfria fjädern är placerad precis där den behövs för att skydda användaren vid ett eventuellt slangbrott.

8. Stream-line-anslutning
CEJNs Stream-Line-anslutningar kan återanvändas. Montera bara av Stream-line-anslutningen, kapa slangen till önskad längd och montera på den lufttäta anslutningen igen.

Kvalitet in i minsta detalj

Arbetsmiljön inom industrin är ofta krävande. Tempot är högt och allting måste alltid fungera. Utrustningen måste tåla det slitage som uppstår vid kontinuerlig användning och samtidigt fungera effektivt så att produktiviteten blir optimal. CEJNs välbalanserade slang- och kabelupprullare bidrar till en renare och effektivare arbetsplats.

1. Heltäckande ytterhölje för ökad livslängd.
2. Låg dragkraft gör att slangen är lätt att rulla ut.
3. Effektiv verktygs­användning med hög flödesprestanda.
4. Rör dig fritt och utför arbeten där det behövs.
5. Fjäderkraften kan justeras.
6. Enkel att installera.
7. Håller arbetsplatsen ren och snygg och gör att verktygen alltid finns till hands.

 

Prestanda
Den omdesignade matarslangskopplingen, axeln och sviveln är framtagna med tanke på bättre luftflöde, bästa prestanda och ökad smidighet. Det resulterar i bättre verktygsprestanda, vilket i sin tur leder till effektivare arbete och bidrar till en bättre ekonomi. Det förbättrade flödet gör det till och med möjligt att byta till en smalare och mer lätthanterlig slang med bibehållet tryck och verktygsprestanda.


Hållbarhet
Höljet på våra upprullare är stöttåligt och lätt att hålla rent. Rull- och fjädermontaget är testat för att klara av många timmars hård användning där slangen rullas ut och dras tillbaka om och om igen.


Användarvänlighet
Våra upprullare svänger 300° och gör det möjligt för användaren att röra sig fritt och utföra alla slags arbeten. Det behövs endast en liten dragkraft för att reglera slangen så att den passar användarens arbetsställning. Möjligheten att justera fjäderkraften bidrar också till ett effektivt handhavande av slangen. Möjligheten att koppla loss upprullaren från monteringsfästet gör att installation och service kan utföras snabbt och enkelt.