Maskindirektiv 2006/42/EC

(tidigare 98/37/EC))
Publicerad av: European Commission
Click here to read more.

Punkt 1.5.3 R89/392/EWG och R91/368/EWG
Fara, som kan orsakas av en maskin genom konstruktion, måste undvikas. 

Med andra ord
Maskiner skall vara konstruerade på ett sådant sätt att de inte äventyrar de anställda.

CEJNs tryckluft, Säkerhet  
CEJNs tryckluftsprodukter uppfyller kraven, bland annat:
• slang-och kabelupprullare.