CEJN-kopplingens tekniska funktioner - överlägsen prestanda

CEJN-kopplingens tekniska funktioner - överlägsen prestanda

En unik ventilkonstruktion bidrar till CEJNs tryckluftkopplingars överlägsna prestanda. Ett flertal konstruktionsegenskaper gör CEJN-ventilen unik:

 

1. Aerodynamisk, konformad ventil
Luft får flöda in i ventilen utan otilbörlig turbulens, vilket ger mindre tryckfall och högre flöde.

2. Extra stora, aerodynamiskt formade portar
Luftflödet förbättras, vilket ger mindre tryckfall och högre flöde.

3. Mjuka, linjära flödesvinklar
Ojämnheter och motstånd elimineras, vilket ger mindre tryckfall och högre flöde.

4. Ventilfjädern sitter utanför flödesvägen
Ett stort hinder för flödet försvinner, vilket ger mindre tryckfall och högre flöde.

5. Nippeln går in i ventilen
Nippelns radie tätas av mot en o-ring inne i ventilen, vilket förhindrar läckage vid snedbelastning.

6. Minimal tryckarea
Mindre del av ventilens area utsätts för tryck, vilket ger lägre inkopplingskraft.

7. Härdad stålnippel, svarvad med fina toleranser
Optimalt öppnad ventil och större inre diameter ger lägre tryckfall och högre flöde.