Soft-Line kopplingsskydd

CEJNs sortiment av kopplingsskydd, Soft-Line är mycket användbart vid arbete på eller nära känsliga ytor. Skyddet gör kanterna "mjukare" på snabbkopplingen så att de inte sliter eller orsakar skador på omgivande komponenter och ytor. Det finns i två olika utföranden: ett integrerat skydd och ett som tillbehör.
 
Soft-Line skyddar målade ytor, glassytor och andra känsliga ytor från slitage och repor vilket annars enkelt kan uppkomma när kopplingens metall vidrör eller dras över ytan. Soft-Line förhindrar den typen av skador genom att göra den hårda metallytan mjukare. Det skyddar även kopplingarna från stötar, vilket förlänger kopplingens livslängd.

Det integrerade skyddet finns för serie 310 och 320. Skyddet monteras permanent på kopplingarna vid tillverkningen. Integrerade Soft-Line skydd finns också för kopplingar i säkerhetsutförande i serierna 300, 305 och 320. För övriga 300-serier kan integrerade Soft-Line skydd monteras på begäran. 

Tillbehörsversionen är ett löst skydd som kan monteras på kopplingen i efterhand. Det passar alla standardkopplingar i serierna 300, 303, 310, 315 och 320. Skyddet monteras enkelt på en koppling när som helst.

CEJN coupling Soft-Line Protection Cover

Installationsinstruktion för tillbehörsskydd

1. Placera monteringsverktyget över den främre delen av kopplingen.

2. Sätt Soft-Line skyddet på monteringsverktyget.

3. Skjut över skyddet från monteringsverktyget till kopplingen. En droppe såpvatten mellan Soft-Line skyddet och monteringsverktyget kan underlätta monteringen. Kontrollera att midjan på skyddet sitter i nivå med midjan på låshylsan. Nu är skyddet monterat.